Sverige | svenska

17 mars 2020

Information om försiktighetsåtgärder till följd av Covid-19 hos Pilz Skandinavien K/S

Bästa partners, kunder och leverantörer,

Med anledning av Regeringens beslut att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder vill vi på Pilz Skandinavien också visa socialt ansvar och vidta alla nödvändiga förberedelser/åtgärder för att minska spridningen av infektionen på vår arbetsplats och i samhället. Samtidigt är vi också medvetna om att det är de privata företagen som behöver hålla hjulen i rullning så effektivt som möjligt och vi strävar efter att betjäna våra kunder med samma höga kvalitet som tidigare.
 
Pilz Skandinavien följer alla nuvarande rekommendationer från myndigheter och hälsomyndigheter. Vi har alltså vidtagit ett antal interna åtgärder när det gäller hygieniskt beteende, resor, besök och mötesaktiviteter etc.

Följande är några av de åtgärder vi har vidtagit för att minska spridningen av viruset:

  • Alla anställda uppmuntras att fokusera på en så hög handhygien som möjligt och för att minimera direkt fysisk kontakt med andra och bland anställda, inklusive skakar hand
  • Rengöringsaktiviteter intensifieras
  • Dörrhandtag och liknande desinficeras varje morgon och vid behov
  • Lunch hålls i lag (max 5 personer)
  • Resor, besök och mötesaktiviteter är så långt som möjligt begränsade. Om möjligt används andra mötesformer som inte innebär fysisk kontakt
  • Kontakt med transportörer vid paketupptagning är begränsad

Vi vill också informera dig om att vår leveransförmåga inte påverkas av situationen.

Om du har några frågor angående ovanstående information eller om vi kan hjälpa dig på något annat sätt, tveka inte att kontakta oss när som helst.

Med vänliga hälsningar

Allan Paulsen
General Manager

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: