Sverige | svenska

6 sep. 2019

Industrial Security med standardserien IEC 62443

Anläggningsoperatörer och tillverkare som inte bara vill skydda sina medarbetare mot faror hos en maskin, utan även maskinen mot obehörig manipulation och hackerangrepp bör titta på standardserien IEC 62443.

Den här standardserien är för närvarande den bästa vägledningen för anläggningsoperatörer och tillverkare som söker lämpliga Security-lösningar för industri- och produktionsanläggningar. Med den kan du se hur du skyddar åtkomsten till maskiner och anläggningar, tillhörande nätverk och styrsystem mot missbruk.

I standarden IEC 62443 beskrivs de grundläggande kraven på Security och vilka åtgärder som behövs för att uppfylla kraven. Dessutom beskrivs konceptet ”Defense in depth” som grund för skydd mot cyberattacker. Vidare får du reda på hur du med hjälp av riskbedömning kan hitta de åtgärder som behövs för att skydda mot olika typer av angrepp.

I fråga om Industrial Security är det viktigt att förstå att en åtgärd på egen hand inte leder till önskat resultat. Industrial Security måste utformas av flera aktörer och genom flera åtgärder. Tillverkare, systemintegratörer och operatörer är alla en viktig del av arbetet med att uppnå ett lämpligt skydd.

Här kan du läsa om vilka standarder som är särskilt relevanta för dig och vad de olika områden omfattar i detalj:

Security-standardserien IEC 62443

Security-standarden IEC 62443
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk