Sverige | svenska

14 feb. 2019

Mindre underhållsarbete och högre anläggningstillgänglighet tack vare Safety Device Diagnostic

Intelligenta och sammankopplade produktionsprocesser kan öka produktiviteten avsevärt. För detta måste dock många olika data finnas tillgängliga. Safety Device Diagnostics hjälper dig med detta. Vår diagnoslösning ger detaljerade diagnosdata.

Dokumentera förändringar, reducera stilleståndstider

Diagnoslösningen från Pilz omfattar diagnosdata som enskilda serienummer, version, aktuell status och tidigare fel. Detta kan hämtas och bearbetas på styrningsnivå via Modbus eller Profibus. I framtiden kommer det även ske via Profinet eller Ethernet/IP. Dessutom visas de på fältbussmodulens display, PLC-monitorn eller datorskärmen via en webbserver.

Diagnosdata finns därför tillgängliga på maskinen via fjärråtkomst. Du kan använda data för kommande underhåll. I samband med Industri 4.0 får de en allt större betydelse. Detta gäller inte endast för byte av slitdelar, utan även för att upprätthålla driftsäkerheten. Med hjälp av sparad data kan du när som helst jämföra aktuella data med de ursprungliga. På så sätt kan du genast upptäcka eventuella förändringar i maskinen. Och detta utan ytterligare maskinvara på styrningsnivån!

Pilz diagnoslösning stöder en modulär inställning

Ytterligare ett exempel för Industri 4.0-scenarier är intelligenta lösningar för den funktionella säkerheten hos modulära anläggningar. Diagnoslösningens linjekabeldragning gör det förhållandevis enkelt att lägga till ytterligare moduler. Det behövs inte någon ny kabeldragning eller förändringar i kopplingsskåpet eller ritningarna. Det behövs heller inga ytterligare säkerhetsenheter. I kombination med det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock kan du för första gången även styra skyddsgrindarna individuellt. Om underhållsarbeten eller verktygsbyte är nära förestående på en anläggning kan du definiera vilka grindar som får öppnas efter avstängningen. Om man inte använder Safety Device Diagnostics kan alla dörrar öppnas!

IO-Link Safety som alternativ

Med IO-Link Safety utvecklas för närvarande en alternativ lösning. Systemet garanterar interoperabilitet ända fram till sensorerna. Det fungerar på alla nivåer med säkerhetsenheter från olika tillverkare. Data överförs från sensorn till PLC på ett säkert sätt. På så sätt uppstår nya tillämpningsmöjligheter. Med IO-Link Safety kopplas PLC om, inte sensorn. På så sätt undviker du dyr säkerhetsarkitektur och att nya beroendeförhållanden mellan sensorer och PLC:er uppstår, till exempel vid utbyten.

Rutinen baseras på punkt till punkt-anslutningar, dvs. på samma sätt som kabeldragning i stjärna på fältet eller till kopplingsskåpet. På det hela taget är installations- och projekteringskostnaderna betydligt högre än för diagnoslösningen. Beroende på tillämpning bestämmer förhållandet mellan kostnad och nytta vilket system som ska användas. Slutsats: IO-Link Safety är dock fortfarande en framtidsvision – vår diagnoslösning kan du använda redan idag. Smart diagnos från Pilz för framtidens fabrik!


Mer information:

Safety Device Diagnostic

G Series Connection med SDD
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk