7 feb. 2019

Är smartare automatiskt säkrare?

Industri 4.0 kommer att påverka ”Säker automation”. När produktionsprocesser blir mer flexibla och maskin- och anläggningsdelar blir mer autonoma måste även säkerheten uppdateras.

Med Industri 4.0 används modulära och flexibla tillverkningsprocesser. Detta påverkar den säkra automationen. Som aktiv medlem i teknikinitiativet SmartFactoryKL arbetar vi i ett nätverk med industripartner och forskningsinstitut i olika arbetsgrupper om koncept, standarder och lösningar som utgör grunden för flexibel automationsteknik.

Arbetsgrupp 1, ”Smart infrastruktur”, arbetar med ett dynamiskt säkerhetskoncept för förenklad del- eller helautomatisk certifiering, som ska testas i Smart Factory KL:s Industri 4.0-anläggning. Konceptet baseras på ett industriellt Ethernet-kommunikationsprotokoll. Hela anläggningen består av fyra fysiskt avskilda produktionslinjer som kopplas samman med det förarlösa transportsystemet ”Robotino”. Om nödstoppsknappen PITestop active från Pilz löser ut när ”Robotino” rör sig mellan modulerna stoppas endast ”Robotino”. Om ”Robotino” är dockad till en produktionslinje stoppar nödstoppsknappen även den anslutna linjen. Tillverkningen fortsätter som vanligt på de övriga produktionslinjerna. Detta kan minska produktionsstoppen avsevärt. På så sätt kan nödstoppsknappen parametreras för enskilda produktionslinjer och inte för hela anläggningen.

Dessutom kan enskilda moduler bytas ut under drift utan att tillverkningen påverkas nämnvärt. Vid varje modifiering av en modulär produktionslinje kan nya beroendeförhållanden till gränssnitten uppstå mellan de säkra anläggningsmodulerna. Därför måste en ny säkerhetsteknisk översikt av anläggningen göras. Följande överförbarhet gäller nämligen: CE-modul1 + CE-modul2 = CE-totalmaskin!

Smarta lösningar är alltså inte automatiskt säkra, utan kräver en ny översikt av säkerhetslösningen. Det optimala vore att kunna implementera en del- eller helautomatiserad certifieringsprocess vid anläggningsutökningar eller -kompletteringar. Därför arbetar arbetsgruppen med en lösning för att automatiskt kontrollera om sammanfogningen av två eller fler moduler kräver en förnyad översikt över säkerheten.

Om du vill veta mer rekommenderar vi Smart Factory KL:s whitepaper ”Säkerhet i modulära maskiner” som Pilz också har bidragit till.

Läs även vårt whitepaper om Industri 4.0!

Smart Factory KL
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?