Polska | polski

Bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu kurtyn świetlnych PSENopt II

Bariery świetlne nowej generacji PSENopt II firmy Pilz pozwalają firmie SRW Automation & Services GmbH realizować wiele różnorodnych zadań związanych z automatyzacją i bezpieczeństwem w aplikacjach wykorzystujących roboty, stoły obrotowe oraz systemy załadunku i wyładunku. Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem kurtyny świetlnej firmy Pilz była jej wysoka wytrzymałość i krótkie czasy reakcji. Zadecydował o tym jeszcze jeden czynnik: Wymagane było zastosowanie kurtyn świetlnych typu 3, a firma Pilz jest jedyną firmą, która posiada takie urządzenia w swojej ofercie.

Wszechstronne rozwiązania szybkiego reagowania w dziedzinie bezpieczeństwa

Kurtyna świetlna w kartoniarce

Firma SRW zdecydowała się na zastosowanie rozwiązania bez wygrodzeń mechanicznych w dwóch zakładach: Kurtyny świetlne PSENopt II zabezpieczają proces w obrębie stanowiska napełniania kartoniarki, która stawia kartony dostarczane za pośrednictwem przenośnika pionowo, a następnie układa je w pojemnikach transportowych. Umożliwiają wygodny załadunek i rozładunek bez zakłócania procesu produkcyjnego. Znajdują również zastosowanie w strefie montażowej, w której umieszczane są komponenty służące do dociskania do płytki drukowanej. Stanowią gwarancję ochrony przed zagrożeniami ze strony robota sześcioosiowego, prasy serwo-mechanicznej i/lub stołu obrotowego.

Za wyborem kurtyny PSENopt II w obu przypadkach przemawiała ich wszechstronność umożliwiająca zastosowanie w części odpowiedzialnej za załadunek i wyładunek, jak również w strefie przemieszczania. Ponadto obowiązywał wymóg zastosowania ekonomicznego rozwiązania, a warunek ten spełniają kurtyny świetlne typu 3. Najważniejszym celem firmy SRW było uzyskanie w najwyższym stopniu dostępnego i kompletnego rozwiązania bezpieczeństwa z wygodnymi funkcjami diagnostyki i konserwacji.

Kurtyna świetlna w celi zrobotyzowanej

„Zdecydowaliśmy się na zastosowanie nowych kurtyn świetlnych PSENopt II firmy Pilz, ponieważ są to jedyne kurtyny spełniające wymagania kategorii 3, a także oferujące szybki, prosty montaż, co przekłada się na skrócenie etapu instalacji i rozruchu. Nadają się także do wykorzystania w niemal wszystkich naszych zadaniach”.

Christoph Quatember, montaż i serwis, SRW Automation & Service GmbH

Zalety rozwiązania i korzyści z nim związane:

Kurtyna świetlna w stacji napełniania kartoniarki
  • Łatwe do wdrożenia rozwiązania PL (d), dzięki kurtynom świetlnym typu 3.
  • Wyjątkowo wytrzymałe i odporne na wstrząsy, kolizje oraz drgania (do 50 g).
  • Prosta instalacja.
  • Wyjątkowo krótkie czasy reakcji.

O firmie SRW Automation & Service GmbH

Firma SRW Automation & Services GmbH dostarcza innowacyjne rozwiązania w obszarach technologii robotów oraz maszyn specjalnego przeznaczenia. Projektuje, opracowuje i produkuje systemy sterowania oraz instalacje dostosowane do wymogów klientów. Głównym obszarem działalności firmy SRW jest planowanie, integracja i łączenie ze sobą poszczególnych komponentów.

Logo firmy SRW Automation & Service GmbH

Produkty w praktycznej aplikacji:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl