Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

Bezpieczne monitorowanie stref ochrony w trudnych warunkach przemysłowych

Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 oferuje bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania stref ochronnych – w tym ocenę zgodności instalacji lub maszyny.

Czujniki radarowe są wykorzystywane tam, gdzie czujniki optoelektroniczne osiągają granicę swoich możliwości – w trudnych warunkach przemysłowych, na przykład na otwartym powietrzu. Technologia radarowa (FMCW – modulowana częstotliwością fala ciągła) gwarantuje ciągłość działania nawet w przypadku działania czynników zewnętrznych, takich jak pył, zabrudzenia, deszcz, iskrzenie czy drgania.

Leżące u podstawy systemu monitorowanie wolumetryczne z częstotliwością 24 – 24,25 GHz można stosować w aplikacjach do SIL 2, PL d i kategorii 3, co jest częstym wymogiem w przypadku zastosowań zrobotyzowanych. To kompletne rozwiązanie obejmuje też dodatkowe interfejsy, takie jak Ethernet i Profisafe, ułatwiając poszerzenie dotychczasowych o radarowy czujnik bezpieczeństwa.

Kompletne rozwiązanie radarowe z oceną zgodności

Potrzebujesz kompletnego rozwiązania do monitorowania radarowego obejmującego odbiór całej maszyny? Oferujemy pełne i kompleksowe rozwiązanie obejmujące monitorowanie strefy ochrony – od oceny ryzyka i wdrożenia systemu po ocenę zgodności.

W połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 i systemem PSENradar powstaje bezpieczne, ekonomiczne i kompletne rozwiązanie do stosowania w trudnych warunkach.

Nasze usługi

PSENradar z niewielkim sterownikiem PNOZmulti 2

Prosta konfiguracja przy użyciu PSENradar Configurator

PSENradar Configurator

W celu szybkiego wdrożenia czujniki wystarczy wybrać i ustawić z poziomu Konfiguratora. W zależności od konkretnej instalacji, takie rozwiązanie obejmuje do sześciu czujników radarowych, jednostkę sterującą i konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2.

Dla każdego czujnika można zdefiniować odpowiednią strefę ochrony w zależności od powierzchni monitorowanego obszaru. Ustawienia zależą od położenia, wysokości instalacji i nachylenia czujnika. Oprócz strefy ochrony można również zdefiniować strefę ostrzegawczą. Jej naruszenie może być sygnalizowane na przykład sygnałem optycznym. Dzieki czemu zapewniona jest ciągłość produkcji.

Pobierz Konfigurator PSENradar

Korzyści zapewniane przez radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

 • Odporność na działanie pyłu, zanieczyszczeń, deszczu, światła, iskier, pary oraz wstrząsów
 • Wysoka kategoria 3 / PL d pozwala chronić aplikacje wykorzystujące roboty
 • Duża elastyczność dzięki zoptymalizowanemu układowi czujników i konfigurowaniu poszczególnych stref ochrony
 • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2; otwartość na modernizację dzięki dodatkowym interfejsom
 • Ochrona przed wtargnięciem zapobiegająca ponownemu uruchomieniu maszyny w przypadku obecności osób w strefie niebezpiecznej

Zalety radarowego czujnika bezpieczeństwa PSENradar

Czujnik PSENrd 1.1

Czujnik PSENrd 1.1

 • Kąt działania: 110° w poziomie, 30° w pionie (tryb szeroki) albo 50° w poziomie, 15° w pionie (tryb wąski)
 • Zakres: 4 m
 • Częstotliwość: 24 GHz
 • Czas reakcji: maks. 100 ms
 • Stopień ochrony: IP67
 • Do zastosowania w aplikacjach do SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategoria 3 w przypadku zastosowania 2 czujników
Czujnik PSENrd 1.1

Czujnik PSENrd 1.2

 • Kąt działania: 20-100° w poziomie, 20° w pionie, konfigurowane w krokach co 10°
 • Zakres: 5 m
 • Częstotliwość: 60 GHz
 • Czas reakcji: maks. 100 ms
 • Stopień ochrony: IP67
 • Do zastosowania w aplikacjach do SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), kategoria 3
Czujnik PSENrd 1.2

Jednostka analizująca PSEN rd1.x I/O PN

 • Typ połączenia: Ethernet, Profisafe
 • Połączenie szeregowe: do 6 czujników
 • Ustawienia stref: do 32
 • Wyjścia OSSD: do 4
 • Stopień ochrony: IP 20
 • FMCW: modulowana częstotliwością fala ciągła
Jednostka analizująca PSEN rd1.x I/O PN

Aplikacje wykorzystujące PSENradar

Czujniki radarowe są wykorzystywane w wielu branżach, zwłaszcza tam, gdzie czujniki optoelektroniczne osiągają granice swoich możliwości. Niezbędnym warunkiem stosowania czujników radarowych jest wykonanie ogólnej oceny maszyny, w czym chętnie pomożemy.

Zapewniane przez system radarowy PSENradar funkcje bezpieczeństwa to między innymi monitorowanie strefy niebezpiecznej i ochrona przed wtargnięciem. Monitorowanie stref niebezpiecznej przestawia maszynę w bezpieczny stan natychmiast po wejściu osoby do strefy, a ochrona przed wtargnięciem zapobiega automatycznemu wznowieniu pracy przez maszynę, jeśli w strefie niebezpiecznej nadal przebywa operator. Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowania.

Czujniki radarowe są wyposażone w funkcję samouczącego się tła, umożliwiającą odkładanie resztek materiału bez naruszania strefy ochrony, co powodowałoby na przykład zatrzymanie maszyny, a co znacząco zwiększa produktywność procesu.

Zastosowanie radarowego czujnika bezpieczeństwa PSENradar

Przykładowe zastosowania

Obróbka metali

Ochrona przed wtargnięciem w obróbce metali

Radarowy czujnik bezpieczeństwa jest zazwyczaj stosowany w przemyśle ciężkim, gdzie występuje pył, opiłki, iskry spawalnicze czy rozbłyski jasnego światła.

W przypadku konieczności zapewniania bezpieczeństwa celi robota ochrona przed wtargnięciem i bezpieczne wznowienie pracy mają bezwzględnie kluczowe znaczenie. System PSENradar jest nieaktywny podczas pracy robotów.

Przemysł drzewny

Bezpieczna obróbka drewna dzięki monitorowaniu stref ochronnych

W przypadku obróbki drewna (w tym przecierania) stosowanie czujników optoelektronicznych jest niemożliwe ze względu na pył i trociny.

Monitorowanie stref ochrony za pomocą systemu PSENradar i PNOZmulti 2 to w tej sytuacji optymalne rozwiązanie do wykrywania obecności osób w strefie niebezpiecznej. Różnego rodzaju aplikacje można w łatwy sposób chronić, korzystając z indywidualnie projektowanych stref ochrony.

Na otwartym powietrzu

Korzystanie z czujników radarowych do ochrony aplikacji na otwartym powietrzu

Za pomocą czujników radarowych można bezpiecznie monitorować strefy na zewnątrz – na przykład na suwnicach czy sprzęcie do podnoszenia. Maszyny na tych obszarach są narażone na duże wahania temperatury i działanie wilgoci pochodzącej z opadów deszczu, śniegu czy zamgleń.

Podczas ruchu suwnicy w określonym kierunku czujniki radarowe pilnują, aby na danym obszarze nie znajdowały się żadne osoby.

Nasza oferta produktów: Radarowe czujniki bezpieczeństwa PSENradar

Akcesoria do systemu LBK

Tutaj znajdziesz akcesoria do systemu LBK.

PSENradar

Samodzielnie skonfiguruj swój system radarowy PSENradar, z maksymalnie 6 czujnikami na jednostkę sterującą.
Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl