Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

Bezpieczne monitorowanie strefy ochronnej w trudnych warunkach pracy

Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

Radarowe czujniki bezpieczeństwa są wykorzystywane tam, gdzie czujniki optoelektroniczne osiągają granicę swoich możliwości: w trudnych warunkach, na przykład na zewnątrz lub podczas obróbki materiałów, można zapewnić bezpieczeństwo procesu za pomocą urządzenia PSENradar. Technologia radarowa (FMCW – modulowana częstotliwością fala ciągła) gwarantuje ciągłość działania nawet w przypadku oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak pył, zanieczyszczenia, deszcz, rozbłyski światła, iskry czy drgania.

Leżące u podstawy systemu monitorowanie wolumetryczne z częstotliwością w zakresie 24–24,25 GHz można wykorzystać w zastosowaniach do poziomu SIL 2, PL d, kat. 3, co jest częstym wymogiem w przypadku rozwiązań wykorzystujących roboty. To kompletne rozwiązanie obejmuje też dodatkowe interfejsy, takie jak Ethernet, Profisafe i FSoE, które ułatwiają wykorzystanie radarowego czujnika bezpieczeństwa w modernizacji instalacji.

Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar w połączeniu z konfigurowalnym sterownikiem PNOZmulti 2 tworzy bezpieczne, kompletne rozwiązanie do monitorowania stref ochronnych – z oceną zgodności instalacji lub maszyny.

Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar – idealny do pracy w trudnych warunkach

Ponieważ radarowy system bezpieczeństwa jest niewrażliwy na działanie czynników zewnętrznych, takie jak kurz, zanieczyszczenia, deszcz czy światło, rozwiązanie idealnie nadaje się również do wykorzystania w szczególnie trudnych warunkach.

Prosta konfiguracja przy użyciu PSENradar Configurator

PSENradar Configurator

W celu szybkiego wdrożenia czujniki wybiera się i konfiguruje w prosty sposób za pomocą odpowiedniego narzędzia konfiguracyjnego. W zależności od zastosowania radarowy system bezpieczeństwa obejmuje do sześciu czujników radarowych, jedną jednostkę sterującą oraz konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2.

Dla każdego czujnika można zdefiniować odpowiednią strefę ochronną w zależności od powierzchni monitorowanego obszaru. Ustawienia zależą od rozmieszczenia, wysokości instalacji i nachylenia czujnika. Oprócz strefy ochronnej można również zdefiniować strefę ostrzeżenia. Jej naruszenie może być sygnalizowane na przykład sygnałem optycznym. W ten sposób można stale utrzymywać wydajność instalacji na wysokim poziomie.

Korzyści zapewniane przez radarowy czujnik bezpieczeństwa PSENradar

  • Odporność na działanie pyłu, zanieczyszczeń, deszczu, światła, iskier, pary oraz drgań
  • Wysoka kategoria bezpieczeństwa 3/PL d pozwala chronić aplikacje wykorzystujące roboty
  • Duża elastyczność dzięki zoptymalizowanemu układowi czujników i możliwości konfigurowania poszczególnych stref ochronnych
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2; otwartość na modernizację dzięki dodatkowym interfejsom
  • Ochrona przed wtargnięciem zapobiegająca ponownemu uruchomieniu maszyny w przypadku obecności osób w strefie niebezpiecznej

Właściwy czujnik radarowy dla Twojego zastosowania

Szukasz odpowiedniego systemu radarowego dla swojej instalacji? Poniżej znajdziesz przegląd dostępnych czujników radarowych.

Oprócz symetrycznego pola widzenia oba nowe czujniki zapewniają konfigurację pola asymetrycznego oraz tunelowego. Możliwe jest teraz jeszcze bardziej elastyczne integrowanie czujników radarowych z własnym środowiskiem produkcyjnym. Wzrost produktywności można uzyskać zwłaszcza w przypadku ciasnych przestrzeni, w których maszyny znajdują się blisko siebie lub tuż obok przejść. Czujnik PSEN rd1.2 F-FOV LR oferuje również zasięg działania wynoszący do 9 metrów.

  PSEN rd1.1 sensor Czujnik PSEN rd1.2. Czujnik PSEN rd1.2 F-FOV Czujnik PSEN rd1.2 F-FOV LR
Poziom bezpieczeństwa PL d, kat. 2 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3 PL d, kat. 3
Zasięg roboczy 4 m 5 m 5 m 9 m
Częstotliwość 24 GHz 60 GHz 60 GHz 60 GHz
Pole widzenia Symetryczne Symetryczne Symetryczne, asymetryczne, tunelowe Symetryczne, asymetryczne, tunelowe
Kąt widzenia

Szeroki kąt widzenia:
110° w poziomie, 30° w pionie
Wąski kąt widzenia:
50° w poziomie, 15° w pionie

W poziomie (konfigurowane w odstępach co 10°): 10–100°,
W pionie: 20° 
W poziomie (konfigurowane w odstępach co 10°): 10–100°,
W pionie: 20° 
W poziomie (konfigurowane w odstępach co 10°): – do 5 m: kąt widzenia 10–100° – od 5 do 9 m: kąt widzenia 10–40°
W pionie: 20°

Przegląd różnych kątów widzenia:

Kąt widzenia PSEN rd1.1 sensor

Kąt widzenia czujnika PSEN rd1.2 F-FOV

Kąt widzenia czujnika PSEN rd1.2.

Kąt widzenia czujnika PSEN rd1.2 F-FOV LR

Jednostka analizująca z interfejsami USB, Profisafe i EtherCAT FSoE

W naszej ofercie znajdziesz także kompatybilne z czujnikami radarowymi jednostki analizujące. W ramach szerokiego asortymentu interfejsów, w tym USB, Ethernet, ProfiSafe i EtherCAT FSoE, zawsze dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem pod kątem różnych systemów Fieldbus. Dzięki temu systemy radarowe można integrować bezpośrednio z rozwiązaniem. W połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2 użytym jako jednostka FSoE Master możliwe jest łatwe wdrożenie bezpiecznej sieci z radarowym systemem bezpieczeństwa i komunikacją w standardzie EtherCAT w oparciu o pojedynczy przewód – przy minimalnym wysiłku w zakresie okablowania.

Jednostki analizujące umożliwiają konfigurację do 32 zestawów stref, oferując tym samym różne opcje integracji z rozwiązaniem. Dzięki zintegrowanej karcie SD nowa jednostka analizująca oferuje również opcję zapisu zdefiniowanych konfiguracji, co przekłada się na łatwą wymianę jednostki analizującej bez udziału konfiguratora.<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">

Zdjęcie produktu przedstawiające jednostkę analizującą czujnika PSENradar z interfejsami USB, Profisafe i EtherCAT FSoE

Monitorowanie strefy ochronnej za pomocą radarowego czujnika bezpieczeństwa PSENradar

Czujniki radarowe są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, od obróbki drewna i metalu po zastosowania na zewnątrz. Zapewniane przez radarowy system bezpieczeństwa PSENradar funkcje bezpieczeństwa to między innymi zabezpieczenie stref zagrożenia i ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind).

Podczas gdy zabezpieczenie strefy zagrożenia przełącza maszynę w bezpieczny stan, gdy tylko znajdzie się w niej osoba, ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind) zapobiega automatycznemu wznowieniu pracy przez maszynę, jeśli w strefie zagrożenia znajdują się jeszcze ludzie – na przykład podczas prac konserwacyjnych.

Ochrona stref zagrożenia oraz ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind)

Rozwiązanie wykorzystujące robota do obróbki metali

Robot przy obróbce metali

Radarowy czujnik bezpieczeństwa może być stosowany na przykład przy obróbce metali, gdzie występują iskry spawalnicze, opiłki, pył czy rozbłyski jasnego światła i drgania.

W aplikacjach związanych z zabezpieczeniem celi zrobotyzowanej ochrona przed dostępem od tyłu (encroachment from behind) i bezpieczne wznowienie pracy mają bezwzględnie kluczowe znaczenie. Takie rozwiązanie wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Radarowy czujnik bezpieczeństwa PSEN rd1.2 umożliwia monitorowanie strefy ochronnej do poziomu PL d,  kategoria 3.

Grafika związana z obróbką drewna

Bezpieczna obróbka drewna dzięki monitorowaniu stref ochrony

Podczas obróbki drewna (w tym cięcia) stosowanie czujników optoelektronicznych nie zawsze jest możliwe ze względu na obecność pyłu i wyrzucanych w powietrze trocin.

W takim przypadku monitorowanie stref ochronnych za pomocą systemów PSENradar i PNOZmulti 2 to optymalne rozwiązanie pozwalające na wykrywanie obecności osób w strefie zagrożenia. Umożliwia to łatwe zabezpieczanie procesu, przy wykorzystaniu indywidualnie projektowanych stref ochronnych.

Grafika z czujnikami radarowymi

Zabezpiecz rozwiązania zewnętrzne za pomocą czujników radarowych

Za pomocą czujników radarowych można bezpiecznie monitorować strefy ochronne zlokalizowane na zewnątrz. Na przykład: przy suwnicy bramowej lub dźwigu. Maszyny te są narażone na duże wahania temperatury i działanie wilgoci pochodzącej z deszczu, śniegu czy mgły.

Czujniki radarowe dbają o to, aby na trasie przejazdu nie było nikogo. Zasięg działania wynoszący do 9 m to gwarancja skutecznego zabezpieczenia dużego obszaru.

Nasza oferta produktowa: Radarowe czujniki bezpieczeństwa PSENradar

PSENradar

Samodzielnie skonfiguruj swój system radarowy PSENradar, z maksymalnie 6 czujnikami na jednostkę sterującą.

Akcesoria do radarowego systemu bezpieczeństwa

Tutaj znajdziesz odpowiednie akcesoria do radarowego systemu bezpieczeństwa
Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl