Polska | polski

System produkcji w przyszłości – modułowy i rozszerzalny

Inteligentne sieci są ogromną szansą dla przemysłu. Elastyczna produkcja umożliwia optymalne wykorzystanie instalacji. Zindywidualizowane produkty można realizować na warunkach produkcji masowej. Mimo tych wszystkich zalet wiele przedsiębiorstw wciąż waha się przed wdrożeniem koncepcji Industry 4.0 w swoich własnych operacjach produkcyjnych. Chcemy to zmienić.

Firma Pilz już teraz oferuje rozwiązania dla Industry 4.0 i dlatego na potrzeby automatyzacji przyszłości rozwiązania te spełniają najważniejsze wymagania systemów rozproszonych i modułowych.

Od samego początku aktywnie tworzyliśmy platformę Industry 4.0

Jako członek platformy demonstracyjnej i badawczej SmartFactory KL, firma Pilz aktywnie uczestniczy w formułowaniu jednolitych standardów dla Industry 4.0. Platforma ta służy testowaniu nowatorskich systemów fabrycznych urzeczywistniających wizję Industry 4.0.

Firma Pilz wraz z pozostałymi partnerami platformy SmartFactoryKL pracuje nad linią produkcyjną demonstrującą praktyczne zastosowanie głównych aspektów standardu Industry 4.0. Moduł magazynowy stworzony przez firmę Pilz wykorzystywany jest jako inteligentny, zautomatyzowany magazyn do transportu części roboczych. Są w nim wykorzystane systemy sterowania, różne rodzaje czujników, napędy, podzespoły infrastruktury sieciowej oraz systemy obsługi i wizualizacji firmy Pilz.

Industry 4.0 w Pilz

 

Aktywnie uczestniczymy w następujących komitetach i inicjatywach:

Zalety platformy Industry 4.0 – indywidualnie, a jednocześnie szybko

  • Produkcja zindywidualizowanych produktów w kosztach produkcji masowej
  • Większa przejrzystość i efektywność dzięki dysponowaniu informacją w czasie rzeczywistym
  • Zwiększona produktywność dla małych partii
  • Zwiększona efektywność dzięki planowaniu procesów skupionemu na realizacji celu
  • Niskie ceny jednostkowe
Zalety platformy Industry 4.0 w skrócie

System sterowania PSS 4000 dla platformy Industry 4.0

System sterowania PSS 4000

Automatyzacja przyszłości wymaga rozwiązań, które przydzielają zadania inteligentnego sterowania i tworzą w sposób łatwy do zarządzania sieci różnych systemów sterowania. Firma Pilz oferuje to wszystko w swoim systemie sterowania PSS 4000. W konwencjonalnej automatyzacji wykorzystywany jest pojedynczy centralny system sterowania do monitorowania maszyny lub systemu i do przetwarzania wszystkich sygnałów. Nasz system PSS 4000 ułatwia spójne przydzielanie funkcji sterowania.

Możesz konfigurować i programować te funkcje sterowania, wykorzystując centralne narzędzie projektowe PAS4000. System PAS4000 zapewnia łatwe połączenie w sieć kilku systemów sterowania. Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu dostarczy wszechstronnego przeglądu systemu sterowania.

Dowiedz się więcej na temat systemu sterowania PSS 4000

Wyłącznik awaryjny E-STOP dostosowany do inteligentnej fabryki

Dzięki zastosowaniu wyłącznika awaryjnego PITestop active firma Pilz dysponuje nową gamą wyłączników awaryjnych aktywowanych drogą elektryczną, które wykorzystują oświetlenie do sygnalizowania ich stanu aktywności lub braku aktywności. Wyłącznik awaryjny PITestop active jest właściwym rozwiązaniem dla paneli mobilnych lub instalacji i maszyn, w których podzespoły instalacji przemieszczają się. Oznacza to możliwość projektowania maszyny z większą elastycznością. 

Wyłącznik PITestop active ułatwia obsługę i identyfikację nieaktywnych części maszyny oraz modułów sterujących. Ma to szczególne znaczenie w przypadku maszyn ustawionych blisko siebie, dla których można z większą dokładnością określić ich rzeczywisty zakres. Nieaktywne części maszyny, na przykład wchodzące w skład maszyny połączonej z innymi maszynami, można bez trudu całkowicie odłączyć, zmniejszając zużycie pobieranej przez instalację energii.

Wszystkie informacje o  wyłączniku awaryjnym PITestop active

PITestop active

Modułowa diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa zapewnia niezależność

Rozwiązanie diagnostyczne – Diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Nowe rozwiązanie diagnostyczne (Diagnostyka Urządzeń Zabezpieczających) umożliwia pobieranie rozbudowanych danych diagnostycznych w sposób prosty i na odległość, na przykład na potrzeby zdalnej konserwacji. W ten sposób można wyraźnie zredukować liczbę połączeń telefonicznych z działem serwisu, istotnie zwiększając wydajność. Pakiet urządzeń do Diagnostyki Urządzeń Zabezpieczających można łatwo rozbudować, uwzględniając modułową konstrukcję maszyny.

W połączeniu z urządzeniami firmy Pilz, które już uwzględniają modułową konstrukcję instalacji, można wdrożyć elastyczne koncepcje bezpieczeństwa zgodnie ideą inteligentnej fabryki i  platformy Industry 4.0.

Więcej informacji o Diagnostyce Urządzeń Zabezpieczających

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia – dwie strony medalu?

Wraz z postępującym rozwojem automatyzacji zgodnie z  Industry 4.0 przedsiębiorstwa stają w obliczu nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Świat automatyzacji łączy się ze światem technologii informatycznej. Przed zagrożeniami, nieupoważnionym dostępem i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem muszą być bezwzględnie chronieni nie tylko człowiek i maszyna, ale również dane i wiedza.

Stwarza to nowe wyzwania zarówno w zakresie ochrony ludzi (bezpieczeństwo), jak i ochrony wrażliwych danych pozyskiwanych z maszyny (zabezpieczenie). Będąc ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji chętnie doradzimy Ci w sprawach dotyczących bezpieczeństwa!

Usługi zapewniania bezpieczeństwa maszyn

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia w platformie Industry 4.0

Modułowe podejście w odpowiedzi na rosnące zróżnicowanie

Zwiększone zróżnicowanie produktów w połączeniu ze spadkiem wielkości produkcji wymaga modułowej elastycznej architektury automatyzacji. Instalacje i maszyny muszą dysponować zdolnością do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań. Już od kilku lat modułowość układów mechanicznych i projektowanie instalacji postrzegane są jako klucz do większej elastyczności produkcji.

Film ilustruje różnice pomiędzy produkcją zgodną z założeniami Industry 4.0 a produkcją „konwencjonalną”!

Zalety podejścia modułowego

W skład całej instalacji wchodzi kilka samowystarczalnych modułów . Moduł jest odzwierciedleniem jednego lub kilku kroków standardowych i można go połączyć z innymi modułami w celu utworzenia kompletnego procesu. W przypadku konieczności zmiany procesu produkcyjnego lub zwiększenia jego wydajności można wymienić jeden lub więcej modułów lub dodać kolejne.

Ogromną zaletą modułowości systemu jest zmniejszenie nakładów na projektowanie. Systemy modułowe można planować i budować bardziej efektywnie, gdyż większą część wysiłku wykorzystano już podczas ich projektowania. Następnie, moduły muszą być tylko włączone w system sterowania, na przykład w system kontroli procesu.

Nasza oferta: Produkty i rozwiązania dla koncepcji Industry 4.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl