Polska | polski

System produkcji przyszłości – modułowy i rozszerzalny

Inteligentne sieci są ogromną szansą dla przemysłu. Elastyczna produkcja umożliwia optymalne wykorzystanie instalacji. Zindywidualizowane produkty można wytwarzać na warunkach produkcji masowej. Mimo tych wszystkich zalet wiele przedsiębiorstw wciąż waha się przed wdrożeniem koncepcji Industry 4.0 w swoich własnych zakładach produkcyjnych. Chcemy to zmienić.

Firma Pilz już teraz oferuje rozwiązania dla Industry 4.0, które spełniają najważniejsze wymagania systemów rozproszonych i modułowych.

Od samego początku aktywnie tworzymy platformę Industry 4.0

Jako członek platformy demonstracyjnej i badawczej SmartFactory KL, firma Pilz aktywnie uczestniczy w formułowaniu jednolitych standardów dla Industry 4.0. Platforma ta służy testowaniu nowatorskich systemów fabrycznych urzeczywistniających wizję Industry 4.0.

Firma Pilz wraz z pozostałymi partnerami platformy SmartFactoryKL pracuje nad linią produkcyjną demonstrującą praktyczną aplikację głównych aspektów standardu Industry 4.0. Moduł magazynowy stworzony przez firmę Pilz wykorzystywany jest jako inteligentny, zautomatyzowany magazyn do transportu części roboczych. Są w nim wykorzystane systemy sterowania, różne rodzaje czujników, napędy, podzespoły infrastruktury sieciowej oraz systemy obsługi i wizualizacji firmy Pilz.

Industry 4.0 w Pilz

Aktywnie uczestniczymy w pracach następujących komitetów:

Zalety platformy Industry 4.0 – indywidualnie, a jednocześnie szybko

  • Produkcja zindywidualizowanych produktów przy kosztach produkcji masowej
  • Większa przejrzystość i efektywność dzięki informacji w czasie rzeczywistym
  • Zwiększona produktywność dla małych partii
  • Zwiększona efektywność dzięki planowaniu procesów skupionemu na realizacji celu
  • Niskie ceny jednostkowe produktu
Zalety platformy Industry 4.0 w skrócie

System sterowania PSS 4000 spełniający wymagania Industry 4.0

System sterowania PSS 4000

Automatyzacja przyszłości wymaga tworzenia rozwiązań, które dystrybuują zadania sterowania i tworzą w sposób łatwy do zarządzania sieci różnych systemów sterowania. Firma Pilz oferuje to wszystko w jednym systemie sterowania PSS 4000. W automatyzacji konwencjonalnej wykorzystywany jest pojedynczy centralny system sterowania do monitorowania maszyny lub systemu, a także  do przetwarzania wszystkich sygnałów. Nasz system sterowania PSS 4000 ułatwia spójne przydzielanie funkcji sterowania.

Możesz konfigurować i programować funkcje sterowania, wykorzystując centralne narzędzie projektowe PAS4000. PAS4000 zapewnia łatwe połączenie w sieć kilku systemów sterowania. Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu dostarcza wszechstronnego przeglądu systemu sterowania.

Dowiedz się więcej na temat systemu PSS 4000

Modułowa diagnostyka urządzeń bezpieczeństwa zapewnia niezależność

Rozwiązanie diagnostyczne – Diagnostyka urządzeń zabezpieczających

Nowe rozwiązanie diagnostyczne (Diagnostyka Urządzeń Zabezpieczających) umożliwia pobieranie danych diagnostycznych zdalnie, w prosty i wygodny sposób, na przykład na potrzeby zdalnej konserwacji. W ten sposób można wyraźnie zredukować liczbę połączeń telefonicznych z działem serwisu, istotnie zwiększając wydajność. Pakiet urządzeń do Diagnostyki Urządzeń Zabezpieczających można łatwo rozbudować, uwzględniając modułową konstrukcję maszyny.

W połączeniu z urządzeniami firmy Pilz, które już uwzględniają modułową konstrukcję instalacji, można wdrożyć elastyczne koncepcje bezpieczeństwa zgodnie ideą inteligentnej fabryki i platformy Industry 4.0.

Więcej informacji o Diagnostyce Urządzeń Zabezpieczających

Bezpieczeństwo i ochrona – dwie strony medalu?

Wraz z postępującym rozwojem automatyzacji zgodnie z Industry 4.0 przedsiębiorstwa stają w obliczu nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Świat automatyzacji łączy się ze światem IT. Przed zagrożeniami, nieupoważnionym dostępem i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem muszą być bezwzględnie chronieni nie tylko człowiek i maszyna, ale również dane i wiedza.

Stwarza to nowe wyzwania zarówno w zakresie ochrony ludzi (bezpieczeństwo), jak i ochrony wrażliwych danych pozyskiwanych z maszyny. Będąc ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji chętnie doradzimy Ci w sprawach dotyczących bezpieczeństwa!

Usługi zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Bezpieczeństwo i ochrona w platformie Industry 4.0

Modułowe podejście w odpowiedzi na rosnące zróżnicowanie produkcji

Zwiększone zróżnicowanie produktów przy jednoczesnym spadku wielkości produkcji wymaga zastosowania modułowej elastycznej architektury automatyzacji. Instalacje i maszyny muszą mieć możliwość szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań produkcji. Już od kilku lat modułowość układów mechanicznych i projektowanie instalacji postrzegane są jako klucz do większej elastyczności produkcji.

Film ilustruje różnice pomiędzy produkcją zgodną z założeniami Industry 4.0 a produkcją „konwencjonalną”!

Zalety podejścia modułowego

W skład całej instalacji wchodzi kilka samowystarczalnych modułów. Każdy z nich jest odzwierciedleniem jednego lub kilku kroków standardowych i można go połączyć z innymi modułami w celu utworzenia kompletnego procesu. W przypadku konieczności zmiany procesu produkcyjnego lub zwiększenia jego wydajności można wymienić jeden lub więcej modułów lub dodać kolejne.

Ogromną zaletą modułowości systemu jest zmniejszenie nakładów na projektowanie. Systemy modułowe można wykorzystywać bardziej efektywnie, gdyż większą część wysiłku włożono podczas ich projektowania. Następnie, moduły należy włączyć już tylko w system sterowania, na przykład w system kontroli procesu.

Nasza oferta: Produkty i rozwiązania dla Industry 4.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl