Polska | polski

Bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2)

Silnik jest hamowany w sposób kontrolowany. W fazie zatrzymania, inicjowane jest bezpieczne zatrzymanie pracy (SOS). Oznacza to, że silnik działa w pętli sprzężenia zwrotnego; położenie zatrzymania jest precyzyjnie utrzymywane. Z chwilą wyłączenia funkcji bezpieczeństwa proces produkcyjny lub przetwórczy można kontynuować bez utraty precyzji.