Polska | polski

16.08.2019

7 zasad zapewniających większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Im bardziej firma angażuje się w bezpieczeństwo, tym wyższy jest jej poziom ochrony. Najlepsza zapora sieciowa jest bezużyteczna, jeśli pracownicy ignorują środki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oto 7 zasad, których należy przestrzegać.

 1. Zainfekowane pamięci USB:
  Unikaj używania pamięci USB i kart SD, ponieważ pomijają one filtry antywirusowe w zaporze sieciowej i na serwerze poczty elektronicznej. Nie używaj pamięci USB z nieznanego źródła!
 2. Nie ujawniaj informacji poufnych:
  Nie ujawniaj informacji poufnych za pośrednictwem poczty elektronicznej ani telefonu. Pamiętaj, że nieszyfrowane e-maile są jak pocztówki: po ich wysłaniu każdy może je przeczytać.
 3. Porządek na biurku. Porządek na monitorze:
  Blokuj komputer, gdy opuszczasz miejsce pracy. W przypadku dłuższej nieobecności schowaj notatki i notatniki.
 4. Słabe hasło to nie hasło:
  ustaw silne hasło. Silne hasła mają co najmniej 8 cyfr i zawierają duże i małe litery oraz liczby i znaki specjalne. Hasła zawierające imię partnera, daty i miejsca urodzenia członków rodziny można łatwo złamać.
 5. Sieci Wi-Fi bez hasła są niebezpieczne:
  nie korzystaj z ogólnodostępnych sieci Wi-Fi, na przykład na lotniskach czy dworcach kolejowych. Mogą być one prawdziwymi dystrybutorami wirusów.
 6. Zalogowany, ale nieaktywny użytkownik przyciąga złośliwe oprogramowanie:
  gdy odchodzisz od komputera na ponad godzinę, zawsze wyloguj się poprawnie z systemu. Użyj opcji „wyloguj się” lub „zamknij”, a nie tylko „zablokuj komputer”. Im dłużej konto użytkownika pozostaje zalogowane, ale nienadzorowane, tym większe szkody może wyrządzić złośliwe oprogramowanie (ransomware).
 7. Każde urządzenie wymaga podania kodu PIN lub hasła:
  Skonfiguruj urządzenia tak, aby blokowały się automatycznie, gdy są nieaktywne i mogły być odblokowane tylko za pomocą bezpiecznego hasła.

Dowiedz się więcej o tym, jak wdrożyć zabezpieczenia w Twojej firmie w zakładce bezpieczeństwo przemysłowe.

Dalsze informacje:

Bezpieczeństwo przemysłowe w miejscu pracy
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl