14 sty 2019

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym - nowy trend w robotyce a wymagania prawne

Aplikacje HRC rodzą nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pojawienie się kobotów, w praktyce oznacza jeszcze większą konieczność indywidualnego przeanalizowania każdej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa. Istotna różnica między „klasycznymi” aplikacjami wykorzystującymi roboty przemysłowe, realizowanymi na wygrodzonych stanowiskach, a aplikacjami HRC polega na tym, że realnym zagrożeniem stają się kolizje między maszyną i człowiekiem. Nie mogą one jednak prowadzić do powstawania żadnych obrażeń. Warunkiem takiej współpracy jest z jednej strony wyposażenie robota w bardziej niezawodne mechanizmy sterowania i inteligentne, dynamiczne czujniki, dzięki którym robot „czuje”, kiedy dojdzie do kolizji. Z drugiej strony konieczne jest opracowanie na gruncie normatywnym wiarygodnych standardów bezpieczeństwa.

Centralną rolę odgrywa tu opublikowana na początku roku 2016 specyfikacja techniczna ISO/TS 15066 „Robots and Robotic Devices – Collaborative robots” (Roboty i urządzenia dla robotyki – Roboty współpracujące), która umożliwia wdrożenie bezpiecznej aplikacji HRC po przeprowadzeniu odpowiedniej walidacji.

Opisano w niej szczegółowo cztery rodzaje współpracy jako zasady ochrony:

 • kontrolowane zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa,
 • prowadzenie ręczne,
 • kontrola prędkości i odległości separacji,
 • ograniczenie mocy i siły.

Przy wdrażaniu aplikacji HRC, integrator systemu może zastosować jeden lub więcej „rodzajów współpracy”. Wspomniana specyfikacja techniczna jest ponadto pierwszą normą, która w Załączniku A podaje szczegółowe informacje dotyczące progów bólu dla różnych obszarów ciała.

Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji wykorzystujących roboty współpracujące wymaga spełnienia określonych wymagań zapisanych w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Nasze szkolenie „Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym - nowy trend w robotyce a wymagania prawne” pozwoli zaznajomić się z wymaganiami jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczną współpracę człowieka z robotem. Przedstawimy również najważniejsze aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie takiej aplikacji i omówimy środki redukcji ryzyka jakie należy zastosować.

Poruszane zagadnienia:

 • Podstawowe aspekty dotyczące bezpieczeństwa robotów
 • Rozwiązania bezpieczeństwa spełniające wymagania norm PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
 • Ocena ryzyka i ochrona współpracujących systemów robotów
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka na podstawie przykładowej aplikacji
 • Znaczenie i potrzeba walidacji
 • Podstawowe informacje na temat pomiaru siły kolizji
 • Identyfikacja punktów pomiarowych i pozycjonowanie czujników
 • Pomiar sił kolizji na podstawie wartości granicznych podanych w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066

Zapisz się już dziś!

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Czy ten artykuł był pomocny?