Anskaffning av säkra maskiner

Beställningsnummer 1T000054 | Grundläggande | Internationell

Målsättning

Vad måste du tänka på när du tar nya eller renoverade maskiner i drift? Vilka säkerhetsaspekter måste beaktas vid inköp av maskiner? Den här utbildningen omfattar hela livscykeln – från beslutet om att investera i en ny eller begagnad maskin, till urdrifttagning, avyttring eller skrotning. Dessutom står utformningen av kravspecifikationer utifrån en säkerhetsteknisk synvinkel i fokus. Du lär dig mer om vad du ska tänka på när du använder maskiner på nya ställen. Det är särskilt viktigt när en maskin ska användas eller tas i drift (släpps ut på marknaden) i ett annat land eller på ett ställe där annan lagstiftning gäller.

Specialgrunder

Innehåll

 • riskhantering och tillhörande kostnader
 • roller och ansvarsområden för alla personer som deltar i inköpsprocessen
 • inköpsstrategi: leverantörens omsorgsplikt
 • maskinspecifikation (specifikationskrav)
 • hitta möjliga leverantörer
 • utformning av ett köpeavtal, kontraktstilldelning
 • överlämnande av maskinen/process för godkännande före köpet
 • inköp av använda maskiner
 • gränsöverskridande användning av maskiner
 • kostnadsnyttoanalys

Målgrupper

 • underhållstekniker
 • tekniska chefer, driftschefer
 • säkerhetsansvariga och skyddsombud
 • inköpare/investeringsansvariga
 • konstruktörer
 • planerare
 • systemintegrerare

Dina fördelar

 • Dra nytta av vår praktiska kunskap vid behovsanpassade inköp av maskiner.
 • Vi ger dig rekommendationer när det gäller det rättsliga skyddet mot maskiner med defekter.
 • Se till att använda dina resurser på ett sätt som är anpassat efter dina behov så att du kan identifiera och beakta alla relevanta aspekter i inköpsprocessen.

Observera

Undervisningsspråk och material är på engelska.

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: Kl. 09.00
Slut: Kl. 16.15
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk