CE-märkning

Måste tillverkaren göra en riskbedömning även om en maskin har byggts exakt enligt föreskrifterna i en harmoniserad C-standard?

Ja, tillverkaren måste alltid göra en riskbedömning.

Maskindirektivet (artikel 5.1) kräver att tillverkaren eller tillverkarens representant säkerställer att maskinen uppfyller de säkerhets- och hälsoskyddskrav i bilaga I som gäller för maskinen. I bilaga I anges även att en riskbedömning måste göras.

Men om maskinen har byggts enligt föreskrifterna i en harmoniserad C-standard har tillverkaren fördelen att standarden underlättar riskbedömningen.

Dessutom gäller den så kallade ”presumtionen om överensstämmelse” när standarden används, vilket innebär att man utgår från att maskinen har konstruerats och byggts enligt de grundläggande krav på maskinsäkerhet och hälsoskydd som gäller för den. Vid en eventuell skada tillämpas därmed omvänd bevisbörda. Om inga harmoniserade standarder används ligger bevisbördan istället på tillverkaren vid en eventuell skada.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?