Säkerhetsteknisk utrustning

Vilka underlag måste en tillverkare överlämna till kunden när en maskin levereras?

Alla maskiner måste levereras från tillverkaren till kunden med bruksanvisningar och EU-försäkran om överensstämmelse. För ofullständiga maskiner måste en monteringsanvisning och en försäkran om inbyggnad överlämnas.
De tekniska underlagen (som måste upprättas innan maskinen släpps ut på marknaden och som bland annat omfattar riskbedömningen) kan behållas av tillverkaren. Det finns ingen skyldighet att överlämna dem till kunden. Dock måste dessa underlag arkiveras hos tillverkaren i tio år från det att maskinen släpps ut på marknaden och på begäran uppvisas för marknadsmyndigheten. Samma regler gäller för bruksanvisningen.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?