Driftsäkerhet

Finns det enhetliga kontrollintervaller för maskiner?

Lagstiftningen ger inga allmängiltiga föreskrifter för hur ofta maskiner ska kontrolleras. Eftersom maskiner är så olika, och därmed även kraven på dem, vore det inte heller meningsfullt.

Kontrollintervallerna ska fastställas individuellt av operatören enligt följande riktlinjer: Det måste göras en skriftlig bedömning av farorna där resultaten för kontrolltyp, kontrollomfattning och kontrollintervall definieras (enligt § 3 BetrSichV). Huruvida kortare kontrollintervaller krävs, t.ex. på grund av särskilda driftförutsättningar, måste också fastställas inom ramen för bedömningen av farorna. Även längre kontrollintervaller kan förekomma – det behöver dock fastställas utifrån resultatet i bedömningen av faror.

I allmänhet ska kontrollintervaller för maskiner och anläggningar beräknas på ett sådant sätt att de brister som man måste räkna med kan uppstå går att fastställa i tid (§ 5 BGV A3).

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?