Sverige | svenska

Säkert samarbete mellan människa och robot - Kollaborativa robotar

Målsättning

Arbetsprocesserna blir allt effektivare, ju närmare varandra människa och maskin kan samarbeta. Då kombineras människans färdigheter med robotarnas fördelar vad gäller styrka, uthållighet och hastighet. Med den nya sortens robotar, s k Cobots, delar människor och robotar arbetsutrymme, både tids- och rumsmässigt. Det behövs inte längre några skyddsstaket. Den här typen av samarbete kräver allt mer ny teknik och nya lösningar. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att människor och robotar ska kunna arbeta tillsammans utan att skada varandra? Hur utför man bedömningen av överensstämmelse för CE-märkning? Vi visar vad du behöver tänka på vid tillämpning av MRI (samarbete mellan människa och robot) och vilka åtgärder du måste vidta.

Fortsättning

Innehåll

 • grunderna inom robotsäkerhet
 • säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a. EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
 • riskbedömning och säkring av samarbetande robotsystem
 • genomförande av riskbedömning med hjälp av en exempelapplikation
 • behovet och nödvändigheten av validering
 • grundläggande information om kollisionsmätning
 • identifiering av mätpunkter och positionering av sensorer
 • kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i ISO/TS 15066

Målgrupper

 • konstruktionschefer, tekniska chefer, konstruktörer
 • robotsystemintegrerare, programmerare
 • säkerhetsansvariga
 • projektingenjörer i produktionsanläggningar

Anvisning

Under workshoppen om MRI-kollisionsmätsatsen lär du dig allting du behöver veta om mätmetoden i sin helhet, inklusive tillämpning enligt ISO/TS 15066.

Dina fördelar

 • Öka effektiviteten för dina arbetsprocesser genom att tillämpa ett säkert samarbete mellan människa och robotar.
 • Lär dig att tillämpa relevanta standarder för dina projekt.
 • Optimera ditt tillvägagångssätt för riskbedömningen av robotsystem.

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000083
Längd 1 dag
Start: kl. 09:00
Slut: kl. 16:00
Maximalt antal deltagare 20
Pris SEK 7 125 per person
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
11 dec. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000146
Längd Enligt överenskommelse
Maximalt antal deltagare Enligt överenskommelse
Pris Enligt överenskommelse
Ytterligare information
Utbildningsformulär
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk