Sverige | svenska

Säkert samarbete mellan människa och robot - Kollaborativa robotar

Beställningsnummer 1T000083 | Advanced | Internationell

Målsättning

Arbetsprocesserna blir allt effektivare, ju närmare varandra människa och maskin kan samarbeta. Då kombineras människans färdigheter med robotarnas fördelar vad gäller styrka, uthållighet och hastighet. Med den nya sortens robotar, s k Cobots, delar människor och robotar arbetsutrymme, både tids- och rumsmässigt. Det behövs inte längre några skyddsstaket. Den här typen av samarbete kräver allt mer ny teknik och nya lösningar. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att människor och robotar ska kunna arbeta tillsammans utan att skada varandra? Hur utför man bedömningen av överensstämmelse för CE-märkning? Vi visar vad du behöver tänka på vid tillämpning av MRI (samarbete mellan människa och robot) och vilka åtgärder du måste vidta.

Fortsättning

Innehåll

 • grunderna inom robotsäkerhet
 • säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a. EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066
 • riskbedömning och säkring av samarbetande robotsystem
 • genomförande av riskbedömning med hjälp av en exempelapplikation
 • behovet och nödvändigheten av validering
 • grundläggande information om kollisionsmätning
 • identifiering av mätpunkter och positionering av sensorer
 • kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i ISO/TS 15066

Målgrupper

 • konstruktionschefer, tekniska chefer, konstruktörer
 • robotsystemintegrerare, programmerare
 • säkerhetsansvariga
 • projektingenjörer i produktionsanläggningar

Anvisning

Under workshoppen om MRI-kollisionsmätsatsen lär du dig allting du behöver veta om mätmetoden i sin helhet, inklusive tillämpning enligt ISO/TS 15066.

Dina fördelar

 • Öka effektiviteten för dina arbetsprocesser genom att tillämpa ett säkert samarbete mellan människa och robotar.
 • Lär dig att tillämpa relevanta standarder för dina projekt.
 • Optimera ditt tillvägagångssätt för riskbedömningen av robotsystem.

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: kl. 09:00
Slut: kl. 16:00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 5 850 per person
Datum/tillgänglighet
från 03.11.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 15.09.2020 Registrera dig
E-Learning (distanskurs) -
företagsanmälan (min. 5 deltagare)
Längd
3 moduler á 2 timmar,
totalt 6 timmar
Tid
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
Enligt avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
E-Learning (distanskurs) -
öppen anmälan
Längd
3 moduler á 2 timmar,
totalt 6 timmar
Tid
Dag 1: kl. 09:00–11:00 &
kl. 14:00-16:00
Dag 2: kl. 09:00–11:00
Max. antal deltagare
15
Kostnader per deltagare
SEK 2 940 per person
Datum/tillgänglighet
från 16.09.2020 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 04.11.2020 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk