Sverige | svenska

Krav på säker användning av robotar

Målsättning

Målet för utbildningen är att ge deltagarna förståelse för de grundläggande kraven på robotsäkerhet. Utbildningen behandlar bland annat riskbedömning i samband med användning av robotsystem, eftersom det uppstår andra risker då än när man använder sig av konventionella maskiner. Vi visar er vanliga åtgärder för att förebygga risker och tillämpning av olika säkerhetsstrategier. Därutöver redogör vi för hur hög tillgänglighet och produktivitet kan garanteras, med hänsyn till säkerhetskraven.

Grunderna

Innehåll

 • praktisk tillämpning av standarder, inklusive EN ISO 10218
 • tillämpliga standarder gällande integrationen av säkerhet i robotceller
 • bedömning av faror i robotceller
 • grunderna för skyddsåtgärder i robotapplikationer och inom säkerhetsteknik
 • säker åtkomst till robotcellen
 • kontroll av farlig energi i robotceller
 • de vanligaste säkerhetsfelen i robotsystemintegrationen
 • vanliga åtgärder för att reducera risker

Målgrupper

 • teknisk personal som är ansvarig för att säkerställa robotsystemens överensstämmelse, inklusive maskinkonstruktörer
 • robotsystemintegrerare
 • underhållspersonal
 • säkerhetsansvariga
 • projektingenjörer i produktionsanläggningar

Dina fördelar

 • Lär dig korrekt tillämpning och genomförande av relevanta standarder och direktiv.
 • Minska komplexiteten i säkerhetslösningar för att öka produktiviteten.
 • Ta hänsyn till eventuella risker i konstruktionsfasen och prioritera därefter.
 • Utvärdera dina egna befintliga anläggningar när det kommer till robotsäkerhet.

På detta seminarium får deltagarna en förståelse för kraven till grundläggande robotsäkerhet i enlighet med EN ISO 10218.
Seminariet innehåller bl.a. bedömning av särskilda risker i samband med användning av robotar, eftersom riskerna här är annorlunda jämfört med traditionella maskiner. De typiska åtgärderna för riskreducering och användningen av olika säkerhetsstrategier tas också upp. Dessutom förklaras hur hög tillgänglighet och produktivitet garanteras samtidigt som hänsyn tas till säkerhetskraven.
En kort introduktion ges även till HRC applikationer (human-robot collaboration)

Innehåll

 • Relevanta standarder när det gäller integration av säkerheten i robotceller
 • Praktisk användning av robotstandarden EN ISO 10218
 • Riskbedömning av robotceller
 • Principer för val av skydd och skyddsanordningar för användning i robotapplikationer
 • Säker åtkomst till robotcellen
 • Kontroll av riskfyllda energikällor i robotceller
 • Vanliga åtgärder för att reducera risker
 • Introduktion till HRC applikationer (human-robot collaboration)

Målgrupp

 • Teknisk personal som är ansvarig för att säkerheten uppnås i robotapplikationer, detta innefattar maskinkonstruktörer
 • Systemintegratörer av robotar
 • Underhållspersonal
 • Konstruktörer för anläggnings- och styrsystemskonstruktion
 • Säkerhetsansvarig och specialister som deltar i arbetet att bedöma och utvärdera arbetsplatser
 • Projektingenjörer hos producerande enheter

Dina fördelar

 • Tillämpning och korrekt genomförande av relevanta standarder, direktiv och strategier
 • Minska komplexiteten i säkerhetslösningar för att öka produktiviteten
 • Ta hänsyn till eventuella risker redan från konstruktionsfasen och prioritera därefter
 • Utvärdera dina egna befintliga anläggningar när det kommer till robotsäkerhet

Kungsbacka

Beställningsnummer 1T000051
Längd 1 dag
Start: kl. 8.30
Slut: kl. 16.00
Maximalt antal deltagare 20 personer
Pris SEK 4 850 per person
Ytterligare information
Training Form
Datum och anmälan
11 dec. 2018
26 feb. 2019
21 maj 2019
17 sep. 2019
10 dec. 2019

Inhouseutbildning

Beställningsnummer 1T000038
Längd 1 dag
Start/slut: Efter avtal
Maximalt antal deltagare Efter avtal
Pris Efter avtal
Ytterligare information
Training Form
Datum och anmälan
På begäran
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk