Sverige | svenska

Skyddsgrindslösning håller luckorna stängda

Eftersom några grundläggande ramvillkor ändrades kort före leveransdatumet behövde säkerhetskonceptet för en horisontalblandare anpassas så snabbt som möjligt. På bara några få dagar kunde Pilz tillsammans med specialmaskintillverkaren Herbst integrera skyddsgrindssystemet PSENmlock, som uppfyller de nya kraven, i anläggningen.

Individuell säkerhetslösning på bara några dagar

På grund av den ändrade monteringssituationen var det tidigare säkerhetskonceptet för horisontalblandaren för foder plötsligt obrukbart och man riskerade att inte kunna leverera anläggningen i tid. För att säkra luckorna till omröraren utvecklade Herbst ett alternativ i nära samarbete med Pilz: Med skyddsgrindssystemet PSENmlock hade man snabbt en passande lösning som kombinerar säker stängning och säker låsning i en enda enhet.
Skyddsgrindssystemets flexibelt placerade mekaniska manöverdon håller en hög toleransutjämning även om grindarna ger efter. Dessutom utökade man stängningstoleransen i det säkra skyddsgrindssystemet med ytterligare 10 mm genom ett mekaniskt system, så nu finns det ingen skaderisk längre på grund av efterlopp hos omröraren om service- och rengöringsluckorna öppnas för tidigt. Kunden fick horisontalblandaren i tid.

Fördelarna med den här kundlösningen:

  • PSENmlock kan integreras flexibelt även i ovanliga monteringssituationer – perfekt för specialmaskiner
  • Applikationen kräver en robust lösning: Här övertygar PSENmlock med lång livslängd tack vare mekanisk robusthet och stabilt hölje
  • Säker stängning, säker låsning upp till PL e/SIL 3 i en produkt

Ett målinriktat, partnerskapligt agerande – från uppdragsbeställningen och leveransen av PSENmlock till slutligt genomförande, inklusive montering i kombination med en extra låsmekanism! Pilz gav oss föredömligt stöd!

Stephan Schöning, projektledare Herbst Maschinentechnik GmbH

Om Herbst

Herbst Maschinentechnik GmbH

Herbst Maschinentechnik GmbH erbjuder maskiner och lösningar inom omrörarteknik, specialmaskinskonstruktion, processtyrda maskiner, anläggningskonstruktioner, hanterings- och tömningsteknik och plåtteknik.
Med 30 medarbetare tillverkar Herbst anläggningar enligt kunders önskemål och ställer alltid ett eget tekniskt laboratorium till förfogande för teständamål.

Vår produkt i applikationen:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk