Säkert bromstest (SBT)

En väsentlig ökning av säkerheten sker genom användning av funktionen ”säkert bromstest”. Om inte den mekaniska delen av axeln som utsätts för slitage underhålls regelbundet kan det inte garanteras att hållbromsen får avsedd bromsverkan om fara uppstår.

Funktionen säkert bromstest kontrollerar bromsarnas funktion. Beroende på tillämpning och krav i riskanalysen genomförs bromstestet i varje produktionscykel eller endast var 8:e timme. Bromsarna belastas då med ett ytterligare moment. Ändras positionen vid testet registreras detta som otillåten status och leder till ett meddelande som förhindrar vidare drift. Anläggningen stoppas på ett säkert sätt och bromsarna kan åtgärdas igen.  Detta leder till en väsentlig reducering av reparationskostnader.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?