Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Säker avgränsad position (SLP)

Genom en säker positionsövervakning säkerställer man att motorn inte överskrider ett angivet positionsgränsvärde. Vid en avvikelse från gränsvärdet bromsas motorn in med ett säkert stopp. Man måste också ta hänsyn till den tekniskt möjliga efterloppsträckan. Under gränsvärdet finns det inga begränsningar avseende motorns acceleration eller hastighet. För denna säkerhetsfunktion behövs en absolut positionsregistrering. Antingen kan absolutvärdesgivare användas eller relativa mätsystem kombineras med en säker referenskörning.