Sverige | svenska

Säkert begränsad hastighet (SLS)

”Säkert begränsad hastighet” (SLS) är kanske den mest kända säkerhetsfunktionen. I praktiken används denna säkerhetsfunktion ofta som ”säkert reducerad hastighet”. Därför måste en definierad övergång från drifthastigheten vid automatisk drift garanteras för den sänkta hastigheten vid inställningsdrift. Om övervakningsfunktionen registrerar en avvikelse från gränsvärdet måste drivenheten stängas av på ett säkert sätt. Hur avstängningen genomförs beror på användningen, det är en definierad inbromsning med SS1-funktionen (”Säkert stopp 1”) med avsikt att avskilja strömmen.

I allmänhet kan ”säkert hastighetsområde” (SSR) användas för permanent processövervakning. Riskerna är inte alltid helt åtgärdade genom en begränsning av abrupt ökade hastigheter. Även plötsliga sänkningar
av hastigheten på grund av ett fel kan innebära en risk.

Om axlar arbetar inom ett definierat avstånd från varandra, kan en abrupt fallande hastighet på endast en av de båda axlarna leda till klämrisk. För dessa fall definierades och utvecklades funktionen ”säkert hastighetsområde” (SSR). Med denna funktion stängs de berörda axlarna av, därmed är fara för operatörerna utesluten.