Sverige | svenska

Säkert begränsad hastighet

Safe Limited Speed (SLS)

”Säkert begränsad hastighet” (SLS – Safe Limited Speed) enligt EN 61800-5-2 är kanske den mest kända säkerhetsfunktionen. I praktiken används denna säkerhetsfunktion ofta som ”säkert reducerad hastighet”. Därför måste en definierad övergång från drifthastigheten vid automatisk drift garanteras för den sänkta hastigheten vid inställningsdrift. Om övervakningsfunktionen registrerar en avvikelse från gränsvärdet måste drivenheten stängas av på ett säkert sätt. Hur avstängningen genomförs beror på användningen, men en definierad inbromsning ska eftersträvas med funktionen ”Säkert stopp 1” (SS – Safe Stop 1) för avskilja strömmen.

I allmänhet kan ”säkert hastighetsområde” (SSR – Safe Speed Range) användas för permanent processövervakning. Riskerna är inte alltid helt åtgärdade genom en begränsning av abrupt ökade hastigheter. Plötsliga fallande hastigheter på grund av fel kan också innebära risker. Om axlar arbetar inom ett definierat avstånd från varandra, kan en abrupt fallande hastighet på endast en av de båda axlarna leda till klämrisk. För dessa fall definierades funktionen ”säkert hastighetsområde” (SSR – Safe Speed Range). Med denna funktion stängs de berörda axlarna av och därmed är fara för operatörerna och maskinerna utesluten.

SLS – Safe Limited Speed = säkert begränsad hastighet
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk