Sverige | svenska

Standard

ST

Icke säkerhetsrelaterad, i motsats till felsäker.