Sverige | svenska

File Transfer Protocol

FTP är ett protokoll som appliceras på TCP/IP. FTP gör det möjligt att överföra hela filer mellan två deltagare. FTP arbetar som alla andra protokoll under TCP enligt Client-Server-processen. FTP-clienten övertar då initiativet. Användaren överför med FTP-kommandot den parameter, som bestämmer över dataöverföringens sätt och riktning. Vid Windows-operativsystem öppnas FTP-kommandot i DOS-fönstret. FTP <FTP-serverns IP-adress>
Efter att FTP-kommandot öppnats etableras en anslutning till FTP-servern. FTP-servern frågar då efter användarnamn och eventuellt lösenord. Om förbindelsen har etablerats, kan FTP-servern kommas åt genom ytterligare kommandon och parametrar.

Några viktiga kommandon:

ascii: växlar om till binär vid överföring av textfiler: växlar om vid överföring av binärfiler
put <Filnamns>: skickar angivna data till FTP-servern
get <Filnamn>: läser den angivna filen från FTP-servern

Bredvid de här listade kommandona finns det en mängd ytterligare möjligheter med FTP i Windows-operativsystem. Mer information kan fås med hjälpfunktionen i DOS-fönstret. Observera att syntaxen i de olika operativsystemen skiljer sig åt.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk