Sverige | svenska

Serial Line Internet Protocol

SLIP

SLIP gör det enkelt att överföra TCP/IP-datapaket över seriella punkt-till-punkt-anslutningar. På så sätt kan deltagare som inte har tillgång till en LAN-anslutning, även anslutas till nätverket över det seriella interfacet.
SLIP arbetar enligt en mycket enkel algoritm. Det har inga datasäkerhetsmekanismer. Det egentliga IP-datapaketet tilldelas ett starttecken (192D) och bifogas ett sluttecken (192D). För att behålla den binära transparensen, ersätts förekommande start- och sluttecken genom andra sekvenser i datapaket.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk