Sverige | svenska

Serial Line Internet Protocol

SLIP

SLIP gör det enkelt att överföra TCP/IP-datapaket över seriella punkt-till-punkt-anslutningar. På så sätt kan deltagare som inte har tillgång till en LAN-anslutning, även anslutas till nätverket över det seriella interfacet.
SLIP arbetar enligt en mycket enkel algoritm. Det har inga datasäkerhetsmekanismer. Det egentliga IP-datapaketet tilldelas ett starttecken (192D) och bifogas ett sluttecken (192D). För att behålla den binära transparensen, ersätts förekommande start- och sluttecken genom andra sekvenser i datapaket.