Sverige | svenska

Ethernet

Ethernet är den för tillfället mest använda tekniken vid lokala nätverk.
Det finns tre olika ethernet-topologier:
10Base2, 10Base5 och 10BaseT.