Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Ethernet

Ethernet är den för tillfället mest använda tekniken vid lokala nätverk.
Det finns tre olika ethernet-topologier:
10Base2, 10Base5 och 10BaseT.