Sverige | svenska

Network Address Translation

NAT

Genom internets explosionsliknande utvidgning de senaste åren har det blivit ont om lediga IP-adresser. De tilldelas endast sparsamt. NAT används där firmanätverk ansluts till Internet. Firmanätet är anslutet till Internet med en NAT-kompatibel router. Det arbetar internt med ett, av Internet oberoende, IP-adressutrymme. Utifrån kan nätverket endast adresseras över en enda (eller några få) IP-adresser. Med hjälp av portnumret i det mottagande TCP/IP-paketet leds detta vidare till en bestämd intern deltagare.