Sverige | svenska

EMC-direktivet

EMC-direktivet

I och med den ständigt ökande sammankopplingen av anläggningar och den ökade användningen av elektrisk utrustning kring maskiner spelar EMC-direktivet, som handlar om att fastställa den elektromagnetiska emissionen hos enheter, en fortsatt viktig roll. Elektrisk utrustning kan inte bara störa funktionen hos andra enheter eller anläggningar, utan utgör också en avsevärd säkerhetsrisk för människor och maskiner om inte den elektromagnetiska emissionen kontrolleras.

Därför reglerar EMC-direktivet den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC) hos all utrustning som tas i bruk eller tillhandahålls på marknaden.

EMC-direktivet hittar du på Europeiska kommissionens webbplats.

Officiell titel på EMC-direktivet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning).

Likartade standarder

 

EN 50370-1/-2
serien EN 61000
EN 61326

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk