Sverige | svenska

CE-märkning

Hur ska en EU-försäkran om överensstämmelse se ut (layout)?

Det finns inga föreskrifter om hur EU-försäkran om överensstämmelse ska vara utformad. Tillverkaren kan välja fritt, men innehållet måste följa kraven i maskindirektivet.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk