Sverige | svenska

CE-märkning

En befintlig maskin som redan är CE-certifierad ska byggas ihop [...] med en ny, ofullständig maskin [...]. Måste den nya [...] maskinen genomgå en ny CE-certifiering?

En befintlig maskin som redan är CE-certifierad ska byggas ihop/kompletteras med en ny, ofullständig maskin (montering av en hanteringsenhet på en svarv). Måste den nya, kombinerade maskinen genomgå en ny CE-certifiering?


För att reda ut om en ny CE-försäkran om överensstämmelse behöver utfärdas måste man först avgöra om den kombinerade maskinen utgör en grupp av maskiner. Av beskrivningen att döma är svaret ja. När en grupp av maskiner sätts ihop krävs en CE-certifiering. För den ovan beskrivna maskinkonstellationen måste med andra ord en ny CE-försäkran om överensstämmelse utfärdas.

Vid bedömningen ska en övergripande analys göras av huruvida maskinen (i det här fallet svarven) släpptes ut på marknaden första gången före 1995 eller senare. Om det var före 1995 måste maskinen minst uppfylla kraven i driftsäkerhetsförordningen. Om det var efter 1995 måste CE-certifieringen ha gjorts då maskinen släpptes ut på marknaden första gången.

 

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk