Sverige | svenska

Säkerhetsteknisk utrustning

Grupp av maskiner/ansvar för att den följer direktivet/väsentlig ändring?

Ett reningsverk i ett elektropläteringsföretag ska moderniseras. Anläggningen består av olika tankar (somliga med omrörarverk), kammarfilterpressar, olika pumpar och ventiler samt mätteknik (genomströmning, nivå, temperatur, pH-värde) med ett gemensamt kopplingsskåp. Det som ska bytas ut är diverse pumpar, kammarfilterpressar, mätteknik och hela styrningen. Mätteknik och automation inkl. kopplingsskåpet kommer från leverantörer. Anläggningen byggs om av kunden – tillsammans med leverantören av kammarfilterpressarna.

Fråga 1: Räknas det som en ”grupp av maskiner”?
Fråga 2: Om ja, vem är tillverkare och ansvarar för att direktiven följs?
Fråga 3: Räknas det som en ”väsentlig ändring” så att anläggningen måste behandlas som en ny anläggning?

Svar:

på 1) Elektropläteringsanläggningar omfattas av maskindirektivet. På grund av den processtekniska sammankopplingen räknas den beskrivna anläggningen som en grupp av maskiner.

på 2) Alla maskinkonstruktörer ansvarar för att både fullständiga och ofullständiga maskiner följer maskindirektivet.

Vad gäller GRUPPEN av maskiner finns det flera möjliga varianter:
Frågan är vad som har beställts och vad som ingår i uppdraget. Det måste klargöras. Om det inte finns några tydliga avtal måste operatören ta på sig rollen som den som släpper ut gruppen av maskiner eller anläggningen på marknaden och CE-certifiera den.

Exempel A: Ett företag får i uppdrag att byta ut en liten motor mot en större.
Exempel B: Ett företag får i uppdrag att byta ut en liten motor mot en större och kontrollera om det medför en väsentlig ändring av maskinen och vid behov tillhandahålla en ny försäkran om CE-överensstämmelse.

Av exempel A framgår inte tydligt vem som ansvarar för CE-överensstämmelsen. Antagligen blir det operatören som får ta på sig ansvaret. I exempel B framgår det tydligt vem uppgiften ligger på.

på 3) Det går inte att ge något allmängiltigt svar på frågan (utan att vara på plats). Man behöver känna till den exakta situationen före och efter ombyggnaden. Därför krävs en kontroll på plats. Eventuellt kan man ta hjälp av yrkesorganisationens tolkningsdokument.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk