Sverige | svenska

Driftsäkerhet

Måste reservdelar som tillverkare behöver till äldre maskiner uppfylla kraven i det aktuella maskindirektivet?

Arbetsgivaren måste alltid ta hänsyn till de gällande arbetsskyddsföreskrifterna (i synnerhet den tyska driftsäkerhetsförordningen Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV) vid reparationer av maskiner och anläggningar. Det kan även påverka införskaffandet av reservdelar.

För reservdelar gäller precis som för alla andra produkter att de rättsföreskrifter som gäller då produkten släpps ut på marknaden måste följas. Alla reservdelar till maskiner och anläggningar omfattas dock inte av maskindirektivets tillämpningsområde. För dessa produkter gäller den tyska produktsäkerhetslagen Produktsicherheitsgestz (ProdSG).

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk