Sverige | svenska

Brytare

Säkerhetsreläerna PNOZ X

Vad betyder det att samtidigheten är oändlig i ingångskretsen?

Värdet definierar tiden inom vilken ingångarna måste kopplas in efter varandra. Om tiden är oändlig kan en godtycklig tid x gå mellan inkopplingen av kanal 1 och inkopplingen av kanal 2 utan att modulen rapporterar något fel.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk