Sverige | svenska

Brytare

Säkerhetsreläerna PNOZsigma

LED-lampan Fault lyser när ett PNOZsigma-säkerhetsrelä kopplas in. Vad ska jag göra?

Kontrollera om termineringskontakten är ansluten. Om inte ansluter du den och utför spänningstestet igen.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk