Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kollisionsmätsatsen PRMS för människa-robot-interaktion

Det smidiga helhetskonceptet för validering av dina MRI-applikationer

Kollisionsmätsatsen PRMS för människa-robot-interaktion

Människa-robot-interaktion: Det finns inga säkra robotar – men säkra robotapplikationer!

När människa och robot samarbetar allt mer krävs nya lösningar och ny teknik. Pilz Robot Measurement System PRMS hjälper dig på vägen till en säker människa-robot-interaktion (MRI) som uppfyller gällande standarder enligt föreskrifterna i ISO/TS 15066. Med kollisionsmätsatsen PRMS validerar du människa-robot-applikationer genom att undersöka kraften och trycket som uppstår vid en eventuell kollision.

Med hjälp av vårt smidiga helhetskoncept arbetar du alltid med den senaste produkten vid kollisionsmätningen. PRMS kan antingen köpas eller hyras. Genom programuppdateringar och regelbunden kalibrering säkerställs en mätning som alltid uppfyller gällande standarder.

Upplev kollisionsmätsatsen PRMS i verkligheten: Kollisionsmätning som uppfyller gällande standarder enligt ISO/TS 15066

Människa-robot-interaktionen ställer höga krav på säkerheten eftersom människor och robotar delar ett gemensamt arbetsutrymme, utan något skyddsstaket.
För att skydda operatören har den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 publicerats. Enligt ISO/TS 15066 ska smärtgränsvärden vid en eventuell kollision beaktas för MRI-applikationer av metod 4 (utan skyddsstaket). Om mötet mellan människa och robot håller sig inom gränsvärdena följer det kravet i gällande standarder. Därför måste sådana mätningar göras på alla människa-robot-applikationer. Lär dig mer om PRMS i videon!

Kollisionsmätsatsens funktionssätt

Mätning av kraft

Kraftmätningsenheten har fjädrar och sensorer för att kunna mäta de krafter som verkar på människokroppen.
De nio olika fjädrarna har olika fjäderkonstanter och används för att simulera olika delar av kroppen när kraften ska mätas.

Mätning av tryck

Med hjälp av tryckmätningsfolier mäts det lokala trycket och jämförs med gränsvärdena i standarden.
Det finns ett praktiskt programvaruverktyg för att validera och digitalisera de uppmätta kraftvärdena och för att upprätta provrapporter. 

Kollisionsmätning med hjälp av PRMS

Det smidiga helhetskonceptet

Kollisionsmätsatsen PRMS
 • hyr eller köp – beroende på vad du behöver
 • *1-dags produktutbildning med praktisk inriktning
 • kraftmätningsenheten PRMS
 • Tryckmätningsfolier
 • kompressionselement
 • skanner för utvärdering av tryckmätningsfolierna
 • genomtänkt after sales-paket – inklusive kalibrering och programuppdateringar
 • robust transportväska

*Vid köp av PRMS-sats ingår produktutbildningen. Vid hyrning av PRMS-satsen beror priset för utbildningen på hyresperiodens längd.

PRMS hjälper dig på vägen till en säker robotapplikation

 • mätning av kraft och tryck enligt gällande standarder
 • exakt validering
 • korrekt tillämpning enligt praxis
 • standardiserad mätmetod
 • verklighetsbaserad bedömning av arbetsplatser
 • enkel att använda med lätt hanterbara mätelement
 • programvara med protokollverktyg – för enkel utvärdering, visualisering och dokumentation
 • flexibel anpassning till omgivningsförhållandena, till exempel genom fjädrar som är lätta att komma åt

Kollisionsmätsatsens egenskaper

PRMS i detalj
 • robust utförande
 • komponenter av hög kvalitet
 • fjädrar som är lätta att komma åt
 • licensierad programvara inklusive protokollverktyg

Produktutbud: Kollisionsmätsatsen PRMS

PRMS-kollisionsmätsats

Kollisionsmätsatsen PRMS används vid valideringen av människa-robot-interaktioner för att mäta kraft och tryck som uppstår vid en eventuell kollision. PRMS kan antingen köpas eller hyras.

PRMS-reservdelar

Reservdelarna för kollisionsmätsatsen PRMS omfattar förutom fjädrar, tryckmätningsfolier och kompressionselement även skannrar och kalibreringsblad.

PRMS After Sales Package

Kalibrera kollisionsmätsatsen regelbundet och få aktuella programvaruuppdateringar. Det är nödvändigt för att få konsekventa mätningar som uppfyller gällande standard.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk