Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag

Högsta säkerhet till lägsta pris

Den beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag

De beröringsfria, magnetiska säkerhetsbrytarna kan användas för ställningsövervakning av avskiljande skyddsanordningar enligt EN 60947-5-3 och för positionsövervakning. Med PSENmag får du ett kostnadsoptimerat system med sensor och styrteknik från Pilz, inklusive tillstånd.

Den kompakta konstruktionen av PSENmag sparar plats vid montering. Kontakter och kablar till alla monterings- och körriktningar samt ett säkrat brytavstånd på 3 resp. 8/10 mm gör att monteringen blir smidig. Dra nytta av den snabba och bekväma monteringen av säkerhetsbrytarna!

Dra nytta av fördelarna med PSENmags!

 • Garanterad lönsamhet och lång livslängd eftersom det inte förekommer något slitage
 • Plats och tidssparande montering
 • Smidig diagnostik genom en extra signalkontakt och LED
 • Okänslig mot skakningar och vibrationer
 • Användbar i kraftigt nedsmutsade miljöer och vid stränga hygienföreskrifter
 • Hög säkerhet även i områden med explosionsfara
 • Kringgångsskydd enligt VDE 0660 med dold montering
 • Säker helhetslösning i kombination med utvärderingsenheter från Pilz

Den magnetiska säkerhetsbrytarens egenskaper

Den magnetiska säkerhetsbrytarens egenskaper
 • Magnetisk funktionsprincip
 • Utformad för tillämpningar upp till kategori 4 enligt EN 954-1
 • Tillstånd kan ges för användning i områden med explosionsfara enligt ATEX-direktiven
 • Brytningsavstånd från 3 till 8 mm
 • Lämpar sig för seriekoppling
 • Rektangulär eller rund konstruktion
 • Skyddsklass: IP65, IP67, IP6K9K
 • Med eller utan LED
 • Finns även i en version med fast kabel

PSENmag för applikationer med höga säkerhetsstandarder

De magnetiska sensorerna PSENmag är på grund av manipulationssäkerheten som bäst lämpade för skyddsgrinds- och positionsövervakning i alla tillämpningar. Sensorerna kan monteras dolda. Detta innebär att säkerhetssensorerna förblir funktionsdugliga även när de är inkapslade i icke-magnetiska material.

PSENmag är särskilt lämpliga för användning i klassiska maskin- och anläggningskonstruktioner. Användning av säkerhetsbrytaren rekommenderas även i miljöer med höga hygieniska krav, t.ex. livsmedels-, förpacknings- och läkemedelsindustrin.

PSENmag för applikationer med höga säkerhetsstandarder

Yrkesanvändning av den magnetiska säkerhetsbrytaren

Vårt produktsortiment: de beröringsfria, magnetiska sensorerna PSENmag

PSENmag för elektroniska/elektromagnetiska brytare

Kan kombineras med alla utmatningsenheter från Pilz: beröringsfria, magnetiska säkerhetssensorerna PSENmag för elektroniska/elektromagnetiska brytare.

PSENmag för elektroniska reläer

De beröringsfria, magnetiska sensorerna PSENmag för elektroniska brytare är idealiska att kombinera med elektroniska utvärderingsenheter från Pilz.

Tillbehör till magnetiska sensorer

Perfekt anpassade till de magnetiska sensorerna PSENmag: kablar, multipla gränssnitt PDP97, skruvar, distansskivor, vinkeljärn, vändplattor och mycket mer.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk