Sverige | svenska

30 aug. 2019

Pilz PSIRT – din kontakt vid Security-problem

Som specialister på säkerhet investerar vi inte bara i funktionssäkerhet, utan även i IT-säkerhet (Security) hos maskiner och anläggningar. Vi värnar om datasäkerheten hos våra produkter och lösningar. Inte ens den bästa säkerhetsstyrningen är till någon nytta om den har säkerhetsbrister som kan utnyttjas av hackers. Eftersom hackers hela tiden kommer på nya metoder för att kringgå Security-åtgärder är det viktigt att dessa åtgärder hela tiden vidareutvecklas.

Product Security Incidence Response Team

Pilz PSIRT (Product Security Incidence Response Team) analyserar och bedömer svaga punkter och tar vid behov fram Security Advisories, som vi gör tillgängliga för nedladdning här. En Security Advisory informerar om en befintlig säkerhetsbrist i någon av våra produkter och innehåller anvisningar om möjliga motåtgärder.

Rapportera säkerhetsbrister

Pilz PSIRT tar emot alla rapporter om potentiella svaga punkter eller andra säkerhetsincidenter för våra produkter. Rapportera Security-problem i våra produkter och lösningar krypterat med hjälp av PGP Public Key via mejl till: security@pilz.com

Mer information om Pilz PSIRT och Security Advisories hittar du här:

Pilz PSIRT

Security Advisories

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk