Identyfikacja zagrożeń procesowych z wykorzystaniem metody HAZOP

Numer zamówienia 198704 | Zaawansowane

Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką identyfikacji i oceny zdarzeń awaryjnych na instalacjach procesowych w oparciu o studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (badanie HAZOP). Procedura metodyczna badania HAZOP, w tym przeprowadzanie badań wstępnych oraz raportowanie wyników, zostanie omówiona w nawiązaniu do zaleceń normatywnych PN-EN 61882:2016-07.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych. Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.
 2. Poważne awarie przemysłowe. Ogólny mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych.
 3. Metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym
 4. Źródła zagrożeń i zagrożenia procesowe. Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii), przyczyn oraz potencjalnych skutków.
 5. Zdarzenia awaryjne i scenariusze awaryjne. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń.
 6. Metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Identyfikacja zagrożeń procesowych za pomocą metod podstawowych (PHA, What If, HAZOP).
 7. Podstawy metodyczne badania HAZOP. 1 dzień - wersja podstawowa,  2 dni wersja rozszerzona
 8. Analiza projektów zasadniczych z wykorzystaniem metody HAZOP:
  • Określenie celu badania. Określenie narzędzi analitycznych.
  • Badania wstępnie. Opracowanie planu badania (podział instalacji na węzły analityczne, budowa zespołu analitycznego, przygotowanie arkuszy analitycznych).
  • Sesja analityczna. Identyfikacja listy zdarzeń awaryjnych.
  • Raportowanie badania HAZOP.
 9. Identyfikacja listy reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych. Analiza warstw zabezpieczeń – AWZ.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację sesji analitycznych HAZOP oraz osób aktywnie uczestniczących w badaniach zagrożeń i ocenie ryzyka procesowego na instalacjach przemysłowych.

Szczegóły

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
Biuro Pilz Polska/Siedziba klienta
Czas trwania
1 dzień
Czas
5 godz.
Maks. liczba uczestników
12 osób
Koszty dla uczestnika
4500 PLN
Data/dostępność
na żądanie Zapytanie
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl