Bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, w nawiązaniu do obowiązujących regulacji prawnych, zaleceń normatywnych i stosowanych Dobrych Praktyk. Zostaną na nim omówione zasady bezpieczeństwa i systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem procesowym.

Zagadnienia

Szkolenie oferowane jest w dwóch wersjach: podstawowej (obejmującej wykład merytoryczny według wskazanego poniżej programu) i rozszerzonej (obejmującej wykład merytoryczny z rozszerzoną częścią dotyczącą metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka oraz ćwiczenia warsztatowe dotyczące praktycznego zastosowania wskazanych metod analitycznych).

Program szkolenia

Program szkolenia w wersji podstawowej obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych (niezbędne do określania Programu Zapobiegania Awariom). Obszary działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa instalacji przemysłowej: bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo zawodowe.
 2. Zagrożenia i czynniki zagrożeń procesowych (źródła zagrożeń, potencjał zagrożenia, obiekty narażenia, stan zagrożenia).
 3. Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych. Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka.
 4. Główne metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa (ocena zgodności i ocena ryzyka). Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym.
 5. Poważne awarie przemysłowe. Ogólna charakterystyka strat powstałych wskutek zagrożeń procesowych. Mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych.
 6. Analiza zdarzeń historycznych (lekcje historii): Flixborough, Wielka Brytania, 1974 r.; Seveso, Włochy, 1976 r.; Bhopal, Indie, 1984 r.; Texas City BP, 2005 r. Przykład poważnej awaria na instalacji nieklasyfikowanej: Nowe Czarnowo (Elektrownia Dolna Odra), Polska, 2010 r.
 7. Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii), przyczyn oraz potencjalnych skutków.
 8. Identyfikacja zdarzeń awaryjnych i reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych (RZA). Reprezentatywne scenariusze awaryjne (RSA).
 9. Wybrane metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka: Wstępna analiza zagrożeń (PHA), Badanie HAZOP, Analiza „uszkodzenie – skutek” (FMEA), Analiza drzewa błędów (FTA) i drzewa zdarzeń (ETA). Analiza i szacowanie parametrów ryzyka. Matryca ryzyka. Zasada ALARP. Analiza warstw zabezpieczeń – AWZ. Raportowanie analiz ryzyka.
 10. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń na instalacjach przemysłowych.
 11. Zarządzanie zmianami.
 12. Kultura bezpieczeństwa. Rola liderów i pracowników w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

Program szkolenia w wersji rozszerzonej obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych (niezbędne do określania Programu Zapobiegania Awariom). Obszary działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa instalacji przemysłowej: bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo zawodowe.
 2. Zagrożenia i czynniki zagrożeń procesowych (źródła zagrożeń, potencjał zagrożenia, obiekty narażenia, stan zagrożenia).
 3. Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych. Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka.
 4. Główne metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa (ocena zgodności i ocena ryzyka). Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym.
 5. Poważne awarie przemysłowe. Ogólna charakterystyka strat powstałych wskutek zagrożeń procesowych. Mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych.
 6. Analiza zdarzeń historycznych (lekcje historii): Flixborough, Wielka Brytania, 1974 r.; Seveso, Włochy, 1976 r.; Bhopal, Indie, 1984 r.; Texas City BP, 2005 r. Przykład poważnej awaria na instalacji nieklasyfikowanej: Nowe Czarnowo (Elektrownia Dolna Odra), Polska, 2010 r.
 7. Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii): źródła wewnętrzne, źródła zewnętrzne, celowe działania.
 8. Określenie przyczyn uwolnień substancji (energii): przyczyny wewnętrzne,  przyczyny zewnętrzne.
 9. Określenie potencjalnych skutków uwolnień substancji (energii): toksyczność substancji chemicznych, promieniowanie cieplne emitowane w czasie pożaru; nadciśnienie powstające w efekcie wybuchu, utrata integralności mechanicznej (odłamki powstające w efekcie wybuchu).
 10. Identyfikacja zdarzeń awaryjnych i reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych (RZA). Reprezentatywne scenariusze awaryjne (RSA).
 11. Metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka: porównawcze (listy kontrolne, rejestry zagrożeń, klasyfikacje), podstawowe (oparte o systemowe podejście: wstępna analiza zagrożeń PHA, Analiza What If, badanie HAZOP, analiza „uszkodzenie – skutek” FMEA), techniki rozumowania indukcyjnego (analiza drzewa błędów FTA i drzewa zdarzeń ETA, model „bow-tie”).
 12. Analiza i szacowanie parametrów ryzyka. Matryca ryzyka. Zasada ALARP. Analiza warstw zabezpieczeń – AWZ. Raportowanie analiz ryzyka.
 13. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń na instalacjach przemysłowych.
 14. Zarządzanie zmianami.
 15. Kultura bezpieczeństwa. Rola liderów i pracowników w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
 16. Integralność aktywów i metody zapewnienia.
 17. Ćwiczenia warsztatowe: wstępna analiza i ocena zagrożeń na etapie wstępnym (koncepcyjnym) projektu technologicznego → metoda PHA; analiza bezpieczeństwa procesowego na etapie projektu zasadniczego (wykonawczego) → badanie HAZOP; analiza warstw zabezpieczeń → ETA → AWZ.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników nadzoru technicznego i technologicznego oraz osób uczestniczących w formułowaniu i wdrażaniu zasad bezpiecznej pracy na instalacjach przemysłowych.

Szczegóły

Bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych
Siedziba klienta
Czas trwania
1 dzień - wersja podstawowa
2 dni - wersja rozszerzona
Czas
Maks. liczba uczestników
15 osób
Koszty dla uczestnika
4500 PLN wersja podstawowa
6500 PLN wersja rozszerzona
Data/dostępność
na żądanie Zapytanie
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl