Rozwiązania Pilz gwarancją bezpieczeństwa Twojej aplikacji wykorzystującej robota

Im bliżej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonywana jest jego praca, ale jednocześnie większe wymagania stawia się bezpieczeństwu. Współpraca człowieka z robotem w coraz większym stopniu wymaga zastosowania nowych technologii i rozwiązań. W aplikacjach zrobotyzowanych należy wziąć pod uwagę całą funkcjonalność systemu bezpieczeństwa od czujnika przez układ logiczny po sterowanie napędami.

Zapewniamy wsparcie w procesie wdrażania i automatyzacji aplikacji HRC (Human Robot Collaboration), oferując szereg usług opracowanych dla wszystkich etapów eksploatacji systemu zrobotyzowanego. W procesie tym prezentujemy nowe sposoby współpracy człowieka z robotem, zapewniające bezpieczną współpracę przy jeszcze większej bliskości między nimi.

Nasza oferta usług dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta i cyklu życia systemu robota, od analizy procesu do oceny ryzyka i oznakowanie CE:

 • Nasze rozwiązania bezpieczeństwa spełniają wymagania norm EN ISO 10218-2 i ISO / TS 15066
 • Pomiary sił i nacisków zgodnie z wartościami granicznymi ISO / TS 15066
 • Szkolenia w zakresie wymagań bezpieczeństwa dotyczących pracy z robotem
 • Produkty pozwalające na realizację bezpiecznej aplikacji - systemy sterowania, czujniki bezpieczeństwa oraz napędy
 • Udział w formułowaniu standardów dla bezpiecznej współpracy człowiek-robot
 • Aktywna współpraca z wiodącymi centrami badawczymi

Oznakowanie CE

Jako dostawca rozwiązań bezpieczeństwa Pilz służy wsparciem w zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji przy uwzględnieniu odpowiednich norm i dyrektyw. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu opracujemy projekt globalnej strategii bezpieczeństwa dla Twojej aplikacji zrobotyzowanej, od projektu po wsparcie w procesie oznakowania CE. Naszą ofertę usług uzupełnia bogaty program szkoleń bazujący na praktycznych przykładach.

W ramach procesu oceny zgodności CE oferujemy:

 • Analizę aplikacji
 • Ocenę ryzyka
 • Koncepcję bezpieczeństwa
 • Wdrożenie systemu
 • Walidacje systemu
 • Oznakowanie CE
 • Szkolenia i wsparcie techniczne

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem

W tradycyjnych aplikacjach wykorzystujących roboty przemysłowe czynności, które wymagają umiejętności motorycznych ludzi, są kosztowne i trudne do zautomatyzowania. Umiejętności człowieka i zalety robota (siła, wytrzymałość, prędkość) w przyszłości zostaną silniej połączone. Wymaga to jednak zwiększenia wymagań dotyczących bezpieczeństwa - w dużej mierze są one określane przez konkretną aplikację i jej wymagania, ale również regulowane przez normy. Jednym z najważniejszych elementów na drodze do bezpiecznego wykorzystania robota jest przeprowadzenie oceny ryzyka.

Współpraca człowieka z robotem zgodnie z EN ISO 10218-2 i specyfikacją techniczną TS15066

Metoda 1 - monitorowanie zatrzymania
Przed wkroczeniem operatora do strefy współpracy robot przechodzi w stan zatrzymania. Napędy mogą pozostać zasilone, jednakże konieczne jest monitorowanie stanu zatrzymania, a w przypadku wykrycia ruchu natychmiastowe rozłączenie zasilania. Po opuszczeniu strefy współpracy przez operatora robot może wznowić pracę automatycznie. Przestrzeń współpracy musi być określona na podstawie oceny ryzyka.

Metoda 2 - prowadzenie ręką
Przed wkroczeniem operatora do strefy współpracy robot przechodzi w stan zatrzymania. Robot może być kontrolowany z użyciem urządzenia ręcznego prowadzenia oraz przy bezpiecznie zmniejszonej prędkości. Prędkość określana jest na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka. Ponadto urządzenie do ręcznego prowadzenia i urządzenie zatrzymania awaryjnego muszą być łatwo dostępne i spełniać wymagania bezpieczeństwa. Po opuszczeniu strefy współpracy przez operatora, robot może wznowić pracę automatyczną.

Metoda 3 - monitorowanie prędkości i separacji
Środki ochronne powinny umożliwiać jednoczesną pracę operatora i robota w przestrzeni współpracy. Redukcja ryzyka polega na ciągłym monitorowaniu odległości między operatorem a robotem. W zależności od odległości prędkość robota jest dostosowywana  tak, aby nie był możliwy kontakt operatora z poruszającym się robotem. Po opuszczeniu strefy pracy przez operatora robot wznawia pracę bez konieczności resetu.

Metoda 4 - ograniczenie mocy i siły
Kontakt człowieka i poruszającego się robota jest możliwy i dopuszczalny, jeśli zostaną spełnione biomechaniczne wartości graniczne. Wartości graniczne powinny być określone w ocenie ryzyka. Konstrukcja robota musi spełniać dodatkowe wymagania dla tego typu współpracy. Wymagane jest również zastosowanie funkcji bezpieczeństwa monitorujących moment, siłę, moc i prędkość robota.

Certyfikowane pomiary oraz ocena sił i nacisku, oddziałujących na części ciała człowieka podczas kontaktu z robotem

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066 w aplikacjach wykorzystujących współpracę człowieka z robotem (bez wygrodzeń mechanicznych) należy uwzględnić wartości progowe bólu w razie ewentualnej kolizji. Jeśli zmierzone wartości mieszczą się w zdefiniowanych wartościach granicznych, aplikacja spełnia wymagania właściwej normy. Dlatego też w każdej aplikacji wykorzystującej cobota wymagane jest wykonanie stosownych pomiarów.

Zestaw Pilz Robot Measurement System (PRMS) wyposażony w specjalne sprężyny i czujniki pozwala zmierzyć dokładne wartości sił działających na ludzkie ciało, a następnie dokonać porównania ich z wartościami granicznymi podanymi w specyfikacji technicznej ISO/TS 15066.

Pozostałe usługi w zakresie bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych

 • Konsultacje dotyczące systemów bezpieczeństwa
 • Kontrola wstępna i okresowa maszyn oraz linii produkcyjnych
 • Regularne przeglądy systemów bezpieczeństwa wyposażonych w kurtyny optyczne
 • Opracowanie systemowego modelu firmowych standardów bezpieczeństwa
 • Konsultacje merytoryczne i nadzór firm wykonawczych
 • Wsparcie eksperckie w trakcie procesu inwestycyjnego związanego z zakupami maszyn bądź linii produkcyjnych
 • Wsparcie eksperckie w trakcie procesu relokacji maszyn bądź linii produkcyjnych

Oferta produktów dedykowanych aplikacjom zrobotyzowanym

Sterowanie celą zrobotyzowaną:

System sterowania PSS 4000 - Optymalne połączenie sprzętu i oprogramowania, urządzeń sieciowych i sieci Ethernet w czasie rzeczywistym. Podział funkcji sterowania na urządzenia peryferyjne pozwala na łatwiejszą i  bardziej elastyczną realizację projektów. PSS 4000 oferuje realizację zarówno funkcji bezpieczeństwa jak  i automatyzacji

Sterownik konfigurowalny PNOZmulti 2 - Umożliwia zaimplementowanie wielu funkcji bezpieczeństwa. System można rozszerzyć o moduły i podłączyć do wszystkich standardowych sieci komunikacyjnych. Umożliwia także monitorowanie ruchu dla jednej lub więcej osi

Podawanie materiału/ dostęp do strefy niebezpiecznej:

Kurtyny bepieczeństwa PSENopt II - Idealne rozwiązanie do interwencji cyklicznych, np. podawania i rozładunku materiału

Czujniki bezpieczeństwa PSENcode - do monitorowania pozycji osłon, a także do ogólnego monitorowania pozycji

System ryglowania PSENmlock - Odporny mechanicznie rygiel zespolony z czujnikiem RFID gwarantuje pewne zamknięcie strefy pracy, dodatkowo je monitorując

PITgatebox - Modułowa kaseta przycisków ułatwia zarządzanie dostępem, a dzięki łatwości instalacji – skraca czas montażu

Skaner bezpieczeństwa PSENscan - Skanery optyczne monitorują określony obszar, chroniąc osoby przebywające w strefie przed przypadkowym uruchomieniem maszyny, jak również zapewniają  ochronę przed wtargnięciem do obszaru zagrożenia

Obsługa i monitorowanie:

Selektor wyboru trybu pracy PITmode - Bezpieczne przełączanie trybu pracy i kontrola autoryzacji dostępu w jednym urządzeniu

Przycisk zezwalający PITenable - Bezpieczna praca w strefie zagrożenia w czasie prac serwisowych, gdy osłony bezpieczeństwa muszą pozostać otwarte

Terminal operatorski PMI - Nowoczesne terminale dotykowe do wizualizacji procesów i interakcji między człowiekiem a maszyną

Szerokie portfolio produktów, obejmujące kurtyny świetlne, skanery, czujniki RFID oraz systemy ryglowania są odpowiedzią na wszystkie zagadnienia związane z zabezpieczeniem dostępu do strefy pracy robota. Łatwość połączenia ze sterownikami PSS4000 oraz PNOZmulti2 gwarantują szybkość uruchomienia i diagnostyki, zaś wysoka jakość i trwałość – długą, bezawaryjną pracę.

Jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją w zakresie bezpieczeństwa aplikacji zrobotyzowanych?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej oferty?

Zapisz się na nasz newsletter

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl