Polska | polski

Systemy szkoleniowe Pilz

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Systemy edukacyjne Pilz (PES)

Systemy edukacyjne Pilz (PES) są modułowymi systemami szkoleniowymi wyposażonymi w nowoczesne, realizowane w skali przemysłowej podzespoły służące do praktycznego szkolenia na wydziałach elektrycznych. PES realizuje kilka funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji, przejrzyście rozmieszczonych na panelu sterowania.

Nasze systemy są pomocne dla studentów wydziałów elektrycznych w opanowaniu programowania sterowników lub realizowania funkcji bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn i systemów od strony praktycznej.

Optymalne systemy uczenia służące do przekazywania wiedzy w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji

Systemy PES są optymalnym narzędziem szkoleniowym dla praktykantów i studentów oraz służą do zmaksymalizowania praktycznej wartości szkolenia. Systemy te są również przydatne w przypadku dalszego szkolenia zawodowego.

Systemy szkoleniowe Pilz służą do demonstrowania:

  • jak należy prawidłowo wdrażać dyrektywę maszynową 2006/42/WE i
  • jakie funkcje bezpieczeństwa są wymagane dla maszyn i systemów zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.
Modułowy system szkoleniowy

Systemy edukacyjne Pilz (PES) zapewniają idealne wsparcie dla szkół średnich i wyższych.

  • Moduły symulacyjne do praktycznego szkolenia w wielu dziedzinach mechaniki.
  • Uruchomienie oraz konfiguracja funkcji bezpieczeństwa i sterowania standardowego maszyn odnoszą się bezpośrednio do systemu
  • Do wykorzystania w laboratorium albo centrach szkoleniowych
  • Możliwość rozbudowy i prosta wymiana poszczególnych modułów
  • Moduły zawierają: Ćwiczenia, dokumentację techniczną i informacje dodatkowe (w angielskiej i niemieckiej wersji językowej)

Aby zapewnić kompletną symulację maszyny, niezbędny jest jeden moduł technologii czujników, jeden moduł logiczny i jeden moduł aktuatora. Dla każdego elementu roboczego dostępnych jest szereg różnych modułów rozszerzeń.

Informacje na temat modułów rozszerzeń, które można łączyć z każdym z elementów roboczych, podane są w instrukcji danego elementu.

Nasza oferta produktowa:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl