Polska | polski

LoTo: Lockout Tagout – izolowanie energii podczas napraw i konserwacji

Cel

Procedura LoTo dotyczy blokowania dopływu energii w odniesieniu do różnych źródeł zasilania. W trakcie szkolenia uzyskasz szczegółowe informacje o wymaganiach procedury lockout tagout bez względu na to, czy jesteś producentem maszyny, czy osobą odpowiedzialną za jej obsługę. Przedstawimy wymagania prawne, a także przykłady praktycznych rozwiązań.

Poziom podstawowy

Zagadnienia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z bezpiecznym izolowaniem maszyn i wyposażenia roboczego od źródeł energii oraz odpowiednim etykietowaniem urządzenia izolującego (Lock Out/ Tag Out), a także z metodami zarządzania tymi procesami. Szkolenie obejmuje zarówno podstawy formalno - prawne, jak i prezentację dobrych praktyk inżynierskich.

Procedura LoTo

 • Przepisy i normy dotyczące maszyn i sprzętu roboczego
 • Bezpieczeństwo źródeł energii
 • Nieoczekiwane uruchomienie
 • Procedura LoTo:
  - Omówienie procedury LOTO i jej wymagań
  - Metody, dokumenty i niezbędne oznakowanie zablokowanych systemów
  - Prawidłowa realizacja z wykorzystaniem praktycznych przykładów

Oprogramowanie PASloto

Oprogramowanie PASloto pomaga sporządzić opisy zadań w ramach procedury LoTo. Oprogramowanie można również wykorzystać do łatwego dokumentowania całej procedury LoTo. Dowiedz się więcej o PASloto na stronie www.pilz.pl.

 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wzorcowej maszyny
 • Opis różnych metod izolowania energii
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji
 • Wsparcie podczas dokumentowania procedur LoTo
 • Wykorzystanie PASloto

Grupa docelowa

 • Personel techniczny, w szczególności pracownicy zajmujący się konserwacją maszyn
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • Projektanci, inżynierowie elektrycy oraz menedżerowie produkcji.

Korzyści dla użytkowników

 • Zrozumienie procesu i wymagań bezpiecznego izolowania źródeł energii
 • Poznanie obowiązków osób odpowiedzialnych za proces Lock Out Tag Out
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych procedur, dokumentów i procesów niezbędnych do realizacji procedury Lock Out Tag Out Uzyskanie niezbędnych podstaw do skutecznego i bezpiecznego wdrożenia procedury Lock Out Tag Out

Szczegóły szkolenia

Numery zamówienia 1T000056
Czas trwania 8 godzin
8.30-16.30
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 799 PLN
Dalsze informacje Szkolenie może odbyć się również w siedzibie zamawiającego.
W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt: akademiapilz@pilz.pl
Training Form Otwarte
Terminy szkoleń
03.06.2020 - 03.06.2020
18.11.2020 - 18.11.2020
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl