Polska | polski

Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie - zakup, modernizacja, import maszyn

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań stawianych pracodawcom, którzy uruchamiają nowe stanowiska pracy przy obsłudze maszyn oraz wyjaśnienie kwestii związanych z modernizacjami i importem maszyn. Program szkolenia opiera się o wymagania Dyrektywy Maszynowej i Dyrektywy Narzędziowej ze szczegółowym omówieniem wybranych zagadnień dotyczących użytkowników maszyn. Koncentruje się na wymaganiach dla pracodawców, którzy oddają do użytku maszynę i dopuszczają do jej obsługi własny personel. Poprzez omówienie każdego z wymagań szkolenie wyjaśnia w jaki sposób można uruchomić po raz pierwszy maszynę, aby była zgodna z prawem i bezpieczna.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:
– Zakres odpowiedzialności prawnej użytkownika maszyn
– Kodeks Pracy
– Kodeks Cywilny
– Rozporządzenia dotyczące maszyn
– Ogólne wymagania BHP
– Zakres stosowania przez pracodawców dyrektyw dotyczących wymagań minimalnych i zasadniczych
– Pojęcie maszyn „starych” i „nowych”
– Różnice w pojęciach ‘oddanie do użytku’ a ‘wprowadzenie do obrotu’
– Zakup maszyny nowej, import i modernizacja maszyn starych
– Import maszyn spoza rynku Unii Europejskiej – najczęściej popełniane błędy.
– Modernizacja maszyn – kiedy należy przeprowadzić procedurę oceny zgodności i oznakować maszynę

Dzień drugi:
– Ocena i redukcja ryzyka przy obsłudze i konserwacji maszyn
– Podstawowe pojęcia i definicje
– Maszyny stare i maszyny nowe
– Środki redukcji ryzyka – przegląd i sposób ich doboru
– Znaczenie normalizacji
– Wymagania minimalne dotyczące maszyn i narzędzi
– Podstawowe wymagania w aspekcie odpowiedzialności pracodawców
– Konserwacja maszyn
– Wymagana dokumentacja
– Dostosowanie do wymagań minimalnych
– Kogo dotyczy i na czym polega kontrola wstępna maszyn przed uruchomieniem?
Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Grupa docelowa

Personel odpowiedzialny za inwestycje zakładowe związane z zakupem lub relokacją maszyn.
Pracownicy służby BHP, Inżynierowie Projektu, Inżynierowie i Kierownicy Utrzymania Ruchu.
Personel odpowiedzialny za odbiór, oddanie do użytku maszyn nowych lub importowanych.

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 180280-0
Czas trwania 2 dni - 16 godzin
8.30-16.30
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 1499 PLN/osobę
Dalsze informacje *W cenę szkolenia wliczone są: serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, wsparcie techniczne przez okres 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.
Training Form
Terminy szkoleń
12.02.2019 - 13.02.2019
11.06.2019 - 12.06.2019
Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl