Polska | polski

Międzynarodowa ocena zgodności

Bezpieczeństwo maszyn i międzynarodowa ocena zgodności

Międzynarodowa ocena zgodności

Eksporterzy i użytkownicy maszyn natrafiają na kompleksowe kwestie zgodności i prawne, gdy przemieszczają maszyny z jednego kraju do drugiego. Maszyna spełniająca dyrektywy i normy jednego kraju być może nie będzie spełniać przepisów innego. Możliwość eksploatacji maszyn w innym miejscu bez znacznych nakładów czasowych i materialnych jest decydująca dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Pilz – Państwa partner w dziedzinie międzynarodowej oceny bezpieczeństwa i bezpieczeństwa maszyn

Razem z Państwa inżynierami firma Pilz przeprowadzi wymagane procedury oceny i opracuje wymagane strategie uzyskania zgodności z ISO, IEC, ANSI lub innymi krajowymi i międzynarodowymi normami.

Pilz doradzi przy tworzeniu wymaganych prawnie dokumentów i dostarczy je w razie konieczności do stosownych urzędów wydających pozwolenia. Dzięki naszej światowej sieci eksperci ds. bezpieczeństwa z firmy Pilz dostarczą Państwu interpretację dyrektyw i przepisów dla kraju zastosowania maszyny.

Międzynarodowa ocena zgodności firmy Pilz zawiera

  • badanie wytycznych specyficznych dla danego kraju dotyczących bezpieczeństwa maszyn
  • utworzenie koniecznej dokumentacji technicznej
  • wsparcie w przypadku koniecznych zmian konstrukcyjnych
  • przeprowadzenie procesu oceny z odpowiednią jednostką notyfikacyjną (notified body)
  • wsparcie przy sprawdzeniu bezpieczeństwa technicznego na miejscu

 

Państwa korzyści w bezpieczeństwie maszyny dzięki międzynarodowej ocenie zgodności

  • Nasza sieć ekspertów pomoże Państwu wdrożyć rozwiązania zgodnie z właściwymi dyrektywami lokalnymi
  • Ułatwcie Państwo wysyłkę maszyn z jednego obszaru gospodarczego / prawnego do innego
  • Skorzystajcie Państwo z uznania, jaką obdarzona jest na całym świecie stacja kontroli Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern dla maszyn i urządzeń ochronnych, posiadająca akredytację DAkkS
  • Zaufajcie firmie Pilz i pokonajcie bariery wprowadzając produkty na rynek w zakresie zgodności i odpowiedzialności

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon:
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon:
E-mail: order@pilz.pl