Narzędzia PSENopt

Konfigurowanie kurtyn optycznych PSENopt Advanced

Narzędzia PSENopt

PSENopt Configurator czyni istotnie łatwiejszym instalowanie i zarządzanie barierami optycznymi PSENopt Advanced: Oprogramowanie pozwala śledzić wszystkie poszczególne wiązki świetlne. W rezultacie całą konfigurację można wykonać z użyciem jednego narzędzia

Oprogramowanie PSENopt Configurator jest również pomocne dla szybkiej diagnostyki. Można natychmiast wykryć miejsce przerwania wiązki świetlnej. Przekłada się to na skrócenie czasów przestoju i zwiększenie dostępności maszyny.

Łatwa instalacja i obsługa – zalety oprogramowania PSENopt Configurator

  • Łatwość i opłacalność instalacji i obsługi – dzięki wizualizacji poszczególnych wiązek
  • Muting, blanking i łączenie kaskadowe – nic łatwiejszego do zrealizowania
  • Uczenie i ponowne uczenie nowych obiektów przebiega bardzo szybko i sprawnie
  • Za sprawą adaptera do programowania, konfiguracje tworzone offline można łatwo przenosić do innych maszyn.
  • Nawigacja w menu krok po kroku i wczesne wykrywanie błędów
  • Większa elastyczność instalacji barier optycznych
  • Szybkie diagnozowanie usterek przyczynia się do skrócenia czasów przestoju i zwiększenia dostępności instalacji.
Prosta instalacja i zarządzanie

Właściwości oprogramowania PSENopt Configurator

Właściwości oprogramowania PSENopt Configurator
  • Realizacja całej konfiguracji: dopasowanie kurtyn świetlnych oraz realizacja funkcji mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego
  • Konfigurację oprogramowania można tworzyć offline z wykorzystaniem adaptera programowego (PSEN opt Advanced Programming Adapter, numer katalogowy: 631070) – i przesyłać do innych maszyn za pośrednictwem adaptera
  • W przypadku zainstalowania kilku czujników optycznych, każdej barierze świetlnej można przydzielić oddzielny kod

Zastosowanie oprogramowania PSENopt Configurator

PSENopt Configurator wykorzystywany jest do instalowania i zarządzania barierami optycznymi PSENopt Advanced. Umożliwia zrealizowanie całej konfiguracji: od dopasowania barier optycznych po realizację funkcji mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego. Można go również użyć do szybkiej diagnostyki poprzez wykorzystanie online poszczególnych wiązek.

Zastosowanie oprogramowania PSENopt Configurator

Oprogramowanie PSENopt Configurator można wykorzystywać w najróżniejszych gałęziach przemysłu

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl