Urządzenie zezwalające PITenable

Łatwe czynności regulacyjne i konserwacyjne wykonywane jedną ręką

Urządzenie zezwalające PITenable

Urządzenia zezwalające PITenable wykorzystywane są podczas pracy w strefie niebezpiecznej instalacji lub maszyny, gdy zachodzi konieczność tymczasowego wyłączenia urządzenia zabezpieczającego.

Najważniejsze zalety

 • Możliwość bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia instalacji lub maszyny
 • Łatwe do monitorowania procesy przy otwartych drzwiach ochronnych
 • Operator jest chroniony w przypadku nagłej reakcji w stanie szoku lub paniki
 • Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewniająca wygodną obsługę
Najważniejsze zalety

Przegląd najważniejszych właściwości

Przegląd najważniejszych właściwości
 • 3-poziomowy aktywator: Wył/Wł/Wył
 • Wersje z 5-pinowym złączem kątowym M12 lub z otwartą końcówką kablową
 • Nie ma potrzeby konserwacji
 • Proste podłączenie za pomocą zacisku magnetycznego
 • Niewielki, stabilny docisk
 • Utrudniona manipulacja

Bezpieczeństwo na trzech poziomach 3-poziomowy aktywator Wył/Wł/Wył

 • Poziom 1: Przycisk nie został jeszcze uruchomiony. Maszyna pracuje z uaktywnionymi funkcjami bezpieczeństwa.
 • Poziom 2: Funkcja aktywująca jest włączona, przycisk znajduje się w położeniu środkowym. Maszyna pracuje przy zawieszonej funkcji ochronnej ruchomych osłon.
 • Poziom 3: Funkcja zabezpieczająca zostaje uaktywniona w przypadku nagłego zwolnienia przycisku lub wciśnięcia go do oporu. Maszyna zostaje natychmiast sprowadzona do stanu zatrzymania. Funkcja ta chroni operatora przed nadmierną szybką reakcją w sytuacji szoku.
Bezpieczeństwo na trzech poziomach 3-poziomowy aktywator Wył/Wł/Wył

Bezpieczeństwo w wypróbowanym rozwiązaniu typu wszystko w jednym

Bezpieczeństwo w wypróbowanym rozwiązaniu typu wszystko w jednym

Firma Pilz oferuje bezpieczne urządzenia kontrolne PNOZmulti i system sterowania PSS 4000 do oceny rozwiązania PITenable. PITenable jest zawsze gotowe do pracy, gdy użytkownicy wymagają specjalnego zabezpieczenia podczas wykonywania czynności w strefach niebezpiecznych.

Nasza gama produktów: Urządzenie zezwalające PITenable

PITenable

Urządzenie zezwalające można obsługiwać jedną ręką.

Akcesoria PITenable

Jako akcesorium do PITenable oferowany jest wspornik naścienny.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertoweTelefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl