Polska | polski

Robotyka

Współpraca człowieka z robotem. Gwarancja bezpieczeństwa!

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem

Im bardziej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonuje swoją pracę. Jednakże bezpieczna interakcja człowieka i robota wymaga nieustannego wprowadzania nowych technologii i rozwiązań. Rosną również wymagania związane z bezpieczeństwem.

Aby spełnić wymagany poziom bezpieczeństwa, należy uwzględnić cały łańcuch funkcji bezpieczeństwa – od pojedynczego czujnika, aż po cały układ logiczny i obszar poza aktuatorem. Stworzenie bezpiecznej aplikacji HRC jest możliwie wyłącznie wówczas, gdy wszystkie te czynniki będą ze sobą skoordynowane.

Usługi w całym cyklu pracy robota

W przypadku każdej aplikacji wykorzystującej roboty musi przeprowadzona analiza ryzyka. Firma Pilz zapewnia wsparcie dzięki szerokiemu wachlarzowi usług dopasowanych do poszczególnych cykli życia robota: od analizy aplikacji po ocenę ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100 i nadawanie oznaczenia CE.

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa spełniają wymagania norm DIN EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066. W celu uzupełnienia naszej oferty usług dysponujemy pakietem szkoleń na temat bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych i bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.

Aplikacje robotyki

Skoncentruj się na bezpieczeństwie: Podzespoły i systemy bezpieczeństwa firmy Pilz

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem

Pomiar siły kolizji w odniesieniu do aplikacji HRC, spełniającej wymagania norm

Zapewniamy wsparcie w procesie uruchomienia bezpiecznej, zgodnej z normami aplikacji wykorzystującej roboty! Zgodnie z normą ISO/TS 15066, w aplikacji HRC konieczne jest uwzględnienie wartości granicznych na ewentualność kolizji. Jeśli podczas kontaktu człowieka z robotem aplikacja pozostaje w granicach tych wartości, wówczas spełnia ona wymagania normy. Dla każdej aplikacji HRC konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów.

Zestaw PROBms służący do pomiaru siły i ciśnienia kolizji w przypadku kontaktu człowiekiem a robotem, wykorzystywany jest do walidacji aplikacji HRC.

Monitorowanie obszarów z wykorzystaniem skanerów i mat bezpieczeństwa

do monitorowania obszarów stacji roboczych bez wykorzystywania osłon zabezpieczających idealnym wyborem jest skaner bezpieczeństwa PSENscan oraz mata bezpieczeństwa PSENmat. W przypadku wkroczenia kogokolwiek w obszar o promieniu obejmującym niebezpieczne ruchy następuje spowolnienie lub zatrzymanie ruchów robota w kontrolowany sposób.

PSENmat

Monitorowanie stref za pomocą wizyjnych systemów bezpieczeństwa

Dzięki systemowi kamer bezpieczeństwa 3D SafetyEYE obszary robocze można monitorować w bezpieczny sposób. SafetyEYE wykrywa obecność ludzi w zasięgu działania robota lub w sytuacji wkroczenia człowieka do strefy o zwiększonym poziomie zabezpieczeń. W takim przypadku ruchy robota zostają spowolnione lub zatrzymane.

SafetyEye

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych produktów!

Technologia czujników PSEN

Pilz to Twój partner w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji zrobotyzowanych

MRK Applikation
  • Oferta usług dopasowanych do poszczególnych cykli życia robota, od analizy procesu po analizę ryzyka i nadawanie oznaczenia CE
  • Bezpieczne rozwiązania zgodne z normami takimi jak PN-EN ISO 10218-2 i ISO/TS 15066
  • Pomiar siły kolizji zgodnie z wartościami granicznymi określonymi w normie ISO/TS 15066
  • Szkolenie omawiające zagadnienienia bezpiecznego wykorzystania robotów
  • Systemy sterowania, technologia napędów i technologia czujników, a także system kamer bezpieczeństwa SafetyEYE do monitorowania i ochrony stref detekcji
  • Aktywna współpraca w ramach międzynarodowych komitetów standaryzacji na potrzeby wdrażania bezpiecznych aplikacji HRC
  • Współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi

Pobrane dokumenty

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl