Polska | polski

Robotyka

Współpraca na linii człowiek–robot. Gwarancja bezpieczeństwa!

Współpraca na linii człowiek–robot

Im ściślej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonuje swoją pracę. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczna interakcja człowieka i robota wymaga nieustannego wprowadzania nowych technologii i rozwiązań. Aby spełnić wymagany poziom bezpieczeństwa, należy uwzględnić cały łańcuch funkcji bezpieczeństwa: od pojedynczego czujnika do procesów logicznych. Wszystkie te czynniki muszą wchodzić ze sobą w interakcję w sposób skoordynowany, aby zagwarantować bezpieczną współpracę na linii człowiek–robot.
             

Pilz to Twój partner w zakresie bezpieczeństwa aplikacji zrobotyzowanych

Pilz to Twój partner w zakresie bezpieczeństwa aplikacji zrobotyzowanych

Pilz pomaga wdrażać bezpieczne aplikacje obejmujące współpracę na linii człowiek–robot, oferując szereg usług dopasowanych do poszczególnych cykli życia systemu zrobotyzowanego. W tym procesie Pilz prezentuje nowe sposoby współpracy człowieka z robotem w przyszłości, zakładające większe bezpieczeństwo i bliskość. Aby to osiągnąć, Pilz aktywnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi.

Bezpieczne aplikacje działające na linii człowiek–robot można wdrażać już dzisiaj, stosując systemy i komponenty firmy Pilz. Obejmują one bezpieczne systemy sterowania oraz technologię czujników, jaką wykorzystuje system kamer 3D SafetyEYE, oferujący monitoring miejsc pracy, w których maszyny współpracują z ludźmi, nawet bez osłon.
               

Najważniejsze zalety

Nasze rozwiązania w sektorze robotyki

  • Szereg usług dopasowanych do poszczególnych cykli życia systemów zrobotyzowanych
  • Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normie DIN EN ISO 10218
  • Aktywne uczestnictwo w tworzeniu standardów współpracy na linii człowiek–robot
  • Aktywna współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi
                           
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl