Polska | polski

Bezpieczny test hamulca (SBT)

Korzystanie z funkcji „Bezpieczny test hamulca” może istotnie podwyższyć bezpieczeństwo. Jeżeli zużywająca się część mechaniczna hamulca nie jest regularnie poddawana konserwacji, nie jest możliwe zapewnienie skutecznego zadziałania hamulca w sytuacji zagrożenia.

Funkcja „Bezpieczny test hamulca” sprawdza działanie hamulca. Test hamulca można przeprowadzać podczas każdego cyklu produkcyjnego lub tylko co 8 godzin, zależnie od specyficznego zastosowania i wymagania wynikającego z analizy ryzyka. Podczas testu, hamulec jest obciążony dodatkowym momentem obrotowym. Jeśli podczas testowania położenie ulega zmianie, jest ono identyfikowane jako stan niedopuszczalny i inicjuje komunikat niedopuszczający do dalszej pracy. Instalacja zostaje bezpiecznie wyłączona, co umożliwia dokonanie naprawy hamulca.    W istotnym stopniu ogranicza to zakres prac konserwacyjnych.