Polska | polski

Bezpiecznie ograniczona długość kroku (SLI)

Silnik może przemierzyć dozwoloną odległość po poleceniu startu. Z chwilą osiągnięcia wartości granicznej musi być zainicjowana bezpieczna funkcja zatrzymania. W przypadku przekroczenia dozwolonej odległości konieczne jest wykrycie tego stanu i napęd musi zostać w sposób bezpieczny sprowadzony do stanu zatrzymania. Systemy enkoderów z pomiarem względnym są wystarczające dla tej funkcji bezpieczeństwa.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl