Polska | polski

Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO)

Funkcja ta jest znana również pod nazwą „niekontrolowanego zatrzymania” i prowadzi do natychmiastowego odłączenia zasilania aktuatorów maszyny.  

Uaktywnienie urządzenia odłączającego zasilanie w sposób automatyczny inicjuje ten rodzaj zatrzymania. Podczas pracy maszyny funkcja ta spowoduje przejście silnika do niekontrolowanego zmniejszania obrotów, co nie jest pożądane w praktyce. W rezultacie funkcja ta pracuje zazwyczaj w połączeniu z funkcją bezpieczeństwa (SS1) lub jest wykorzystywana jako bezpieczne zblokowanie z ponownym uruchomieniem.