Polska | polski

Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego (STO)

Funkcja ta jest znana również pod nazwą „niekontrolowanego zatrzymania” i prowadzi do natychmiastowego odłączenia zasilania aktuatorów maszyny.  

Uaktywnienie urządzenia odłączającego zasilanie w sposób automatyczny inicjuje ten rodzaj zatrzymania. Podczas pracy maszyny funkcja ta spowoduje przejście silnika do niekontrolowanego zmniejszania obrotów, co nie jest pożądane w praktyce. W rezultacie funkcja ta pracuje zazwyczaj w połączeniu z funkcją bezpieczeństwa (SS1) lub jest wykorzystywana jako bezpieczne zblokowanie z ponownym uruchomieniem.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl