Polska | polski

Powerlink

Sieć Ethernet Powerlink jest siecią Ethernet czasu rzeczywistego służącą do przesyłania danych w czasie liczonym w mikrosekundach. Jej głównym zadaniem jest przesyłanie danych procesu w technologii automatyzacji, szczególnie w zastosowaniach sterowania ruchem.


Rozwiązanie czysto programowe

Sieć Ethernet Powerlink jest rozwiązaniem internetu przemysłowego typu programowego, zaprojektowanym do celów integrowania zadań komunikacji w trybie automatyzacji w standardowym uniwersalnym formacie. Protokół czasu rzeczywistego nadaje się przede wszystkim do zastosowań mechanicznych.

Sieć Powerlink jest szczególnie odpowiednia do realizowania koncepcji automatyzacji scentralizowanej i zdecentralizowanej.    Dodatkowymi cechami sieci POWERLINK jest pewne włączenie mechanizmów komunikacji protokołu CANopen, a także własność prawna: licencje typu open source.


Interfejsem Powerlink dysponują następujące grupy produktów:

Konfigurowalny system bezpieczeństwa PNOZmulti – Moduły komunikacyjne

Konfigurowalny system sterowania PNOZmulti 2 – Moduł komunikacyjny

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl