Polska | polski

Norma międzynarodowa EN/IEC 61800-5-2

Norma IEC 61800-5-2 (w Europie EN 61800-5-2) dotyczy bezpieczeństwa funkcjonalnego „elektrycznych układów napędowych z regulacją prędkości”. Część 5-2 serii norm międzynarodowych IEC/EN 61800 jest normą dotyczącą elektrycznych układów napędowych ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa. W części 5-2 określono wymagania dotyczące projektowania napędów dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Producenci mogą instalować bezpieczne napędy w instalacjach i maszynach zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, tj. EN/IEC 61508 (ogólna norma bezpieczeństwa funkcjonalnego układów elektrycznych i elektronicznych), EN/IEC 62061 (bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania maszynami) i EN ISO 13849 (bezpieczeństwo maszyn).

Norma EN 61800-5-2 dzieli funkcje bezpieczeństwa na funkcje zatrzymania oraz pozostałe funkcje bezpieczeństwa, takie jak funkcje bezpiecznego ruchu i funkcje bezpiecznego hamowania.

Funkcje bezpiecznego zatrzymania zgodne z normą EN 61800-5-2

Głównymi wymogami z punktu widzenia bezpieczeństwa osi jest zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu oraz bezpieczne zatrzymanie poruszających się osi w przypadku zagrożenia. Norma IEC/EN 61800-5-2 definiuje trzy funkcje zatrzymania, które odpowiadają trzem kategoriom zatrzymania 0, 1 i 2 zgodnie z normą EN/IEC 60204-1:

 

EN/IEC 60204-1 EN/IEC 61800-5-2
Kategoria zatrzymania 0

Bezpieczne zatrzymanie momentu (STO)

Kategoria zatrzymania 1 Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1)
Kategoria zatrzymania 2 Bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2)


Jeśli funkcje bezpieczeństwa wykryją błędy lub przekroczenia wartości granicznych, wymagane jest zainicjowanie zdefiniowanych reakcji funkcji. W normie EN/IEC 61800-5-2 wspominane jest zagadnienie ograniczenia prędkości lub położenia. Można je zrealizować poprzez zainicjowanie zatrzymania silnika, jeśli przekroczona zostanie wartość graniczna. Istnieją również aplikacje, w których bezpośrednie wyłączenie w razie przekroczenia wartości granicznej jest zgłaszane tylko przez pojedynczą oś, a sterownik wyższego poziomu przeprowadza skoordynowane hamowanie wszystkich osi. Przekroczenie wartości granicznych mogą również zgłaszać przekaźniki monitorujące. W połączeniu z procedurą bezpiecznego wyłączania pozwala to spełnić wymagania, co do funkcji bezpieczeństwa. Zintegrowane z napędem rozwiązanie do monitorowania ruchu można wdrożyć wraz z naszym systemem PMCprotego DS.

Funkcje bezpieczeństwa ruchu zgodne z normą EN/IEC 61800-5-2 oraz bezpieczne funkcje monitoringu

Oprócz funkcji zatrzymania, w normie EN/IEC 61800-5-2 opisano również funkcje, które mają na celu ograniczenie ryzyka podczas pracy. Funkcję bezpiecznego monitorowania można uznać za dodatkową funkcję bezpieczeństwa: Funkcja monitorowania bazuje na znormalizowanej funkcji ruchu. Przekroczenie parametrów ustawionych dla wartości granicznych jest rejestrowane, ale nie powoduje wyzwolenia funkcji reakcji na błąd.

Funkcje bezpieczeństwa ruchu Bezpieczne funkcje monitoringu
Bezpieczeństwo kierunku (SDI) Bezpieczne monitorowanie kierunku (SDI-M)
Bezpieczne ograniczenie przyrostu (SLI) Bezpieczne monitorowanie przyrostu (SLI-M)
Bezpieczne ograniczenie prędkości (SLS) Bezpieczne monitorowanie prędkości (SLS-M)
Bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS) Bezpieczne monitorowanie zatrzymania roboczego (SOS-M)
Bezpieczny zakres prędkości (SSR) Bezpieczne monitorowanie zakresu prędkości (SSR-M)
Bezpieczne ograniczenie położenia (SLP) Bezpieczne monitorowanie położenia (SLP-M)
Bezpieczne ograniczenie przyspieszenia (SLA) Bezpieczne monitorowanie ograniczenia przyspieszenia (SLA-M)
Bezpieczny zakres przyspieszenia (SAR) Bezpieczne monitorowanie zakresu przyspieszenia (SAR-M)

Rozwiązania Pilz zapewniają bezpieczne monitorowanie ruchu!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl